O NAMA

Build Energy Team - BET je vodeća ekspertska kuća posvećena najvišim profesionalnim standardima u pružanju stručnih usluga, saveta i izgradnje kapaciteta u upravljanju projektima u oblasti:

 • Zaštite životene sredine,
 • Primena mera energetske efikasnosti (EE),
 • Veće upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE),
 • Održivog ekonomskog i socijalnog razvoja.

Sa dugogodišnjim iskustvom i radom na tržištu Srbije i regiona BET u sradnji sa EU Build-om razvija modernu metodologiju i alate koji se koriste u okruženju kako bi pomogao klijentima - pružio znanje, tehnike, veštine, alate i kompletnu podršku u upravljanju investicijama i pružanju stručne obuke u tehničkim, pravnim i finansijskim aspektima projekata:

 • iz oblasti energetske efiasnosti (EE), obnovljivih izvora energije (OIE), zaštite životne sredine i održivog razvoja,
 • strategiji poslovanja i menadžment konsaltinga kroz primenu i plasman naprednih tehnologija,
 • ostvarivanju interesa i povezivanju stejkholdera i aktera koji se bave projektima iz oblasti EE i OIE i zaštite životne sredine,
 • kreiranju i objavljivanju istraživanja, belih knjiga i publikacija,
 • organizovanju B2B sastanaka i povezivanje eksperata i regulatora,
 • upravljanju reputacijom i strateškom komunikacijom.

Takođe, organizovanjem edukativnih skupova, okruglih stolova, panel diskusija, obuka i studijskih putovanja, BET učesnicima pruža jedinstvenu priliku da steknu nova i prošire postojeća znanja, kao i da upoznaju standarde EU iz oblasti energetske efikasnosti,  obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine.

Osnovni ciljevi BETa su:

 • pospešivanje i unapređenje privrednog i ekonomskog održivog razvoja u Srbiji i Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi,
 • uticaj na stvaraoce ekonomske politike u oblasti investiranja, EE, OIE, zaštite životne sredine i održivog razvoja,
 • stimulisanje i razvoj kapaciteta preduzetništva, malih i srednjih preduzeća i ljudskih resursa, ravnopravnost polova, unapređenje položaja mladih i razvijanje kulture tolerancije prema različitosti među mladima, a u skladu sa zakonom Republike Srbije i regulativama EU i principima razvijenih tržišnih ekonomija, snaženje društvene odgovornosti, demokratije i izgradnja konkurentnih lokalnih zajednica.