Geotermalna energija u našem dvorištu
banner3 eubuild      bet bgd  pkb-1 rgf-1

Geotermalna energija u našem dvorištu

14.jul 2016, Beograd


EU Build, Build Energy Team-BET i Privredna komora Beograda, organizovali su konferenciju: „Geotermalna energija u našem dvorištu“, pod institucionalnim pokroviteljstvom Sekretarijata za energetiku Grada Beograda i  Rudarsko – geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koja se realizovala 14. jula 2016. godine u Privrednoj komori Beograda.


Ciljevi konferencije bili su:
  • ukazivanje na geotermalni potencijal i prednosti korišćenja geotermalne energije u Srbiji,
  • isticanje značaja korišćenja geotermalne energije kao stabilnog i ekonomski isplativog izvora energije, kako u domaćinstvima, tako i u privrednim i društvenim organizacijama,
  • predstavljanje primera dobre prakse drugih država u svetu koje poslednjih godina sve aktivnije koriste geotermalnu energiju,
  • prikazivanje zakonskih okvira za korišćenje geotermalne energije, kao i najpovoljnijih načina finansiranja eksploatacije ovog obnovljivog izvora energije,
  • ukazivanje na značaj korišćenja geotermalne energije u smanjenju emisije štetnih gasova koji utiču na klimatske promene.

Program Konferencije možete pogledati ovde.

Galeriju fotografija možete pogledati ovde.

Prezentacije sa Konferencije možete pogledati ovde.

Jedan od većih problema za čovekovu okolinu jeste zagađenje koje je najviše uzrokovano korišćenjem fosilnih goriva pri čemu se u atmosferu ispuštaju gasovi koji uzrokuju globalno zagrevanje i klimatske promene koje imaju negativan uticaj na našu planetu i predstavljaju opasnost po ekosistem i biodiverzitet.

gt1

Jedan od većih problema za čovekovu okolinu jeste zagađenje koje je najviše uzrokovano korišćenjem fosilnih goriva pri čemu se u atmosferu ispuštaju gasovi koji uzrokuju globalno zagrevanje i klimatske promene koje imaju negativan uticaj na našu planetu i predstavljaju opasnost po ekosistem i biodiverzitet.

Na Konferenciji UN o promeni klime (COP21), održanoj u decembru 2015. godine u Parizu, preko 150 predsednika država i vlada postigli su sporazum i pružili punu političku podrška smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte do nivoa koji će ograničiti dalji rast globalne temperature na 2С. Sporazum je usvojilo 195 država članica Okvirne konvencije UN o promeni klime, među kojima je i Srbija.

Stoga, korišćenje obnovljivih izvora energije, posebno geotermalne energije kao stabilnog izvora energije, ima veoma važnu ulogu u smanjenu emisije gasova sa efektom staklene bašte. Istraživanja pokazuju da Srbija ima velikih potencijala za korišćenje geotermalne energije, ali da je njeno korišćenje simbolično jer se najviše koristi u balneološke i sportsko-rekreativne svrhe. Jedna od prepreka u većem korišćenju geotermalne energije u Srbiji je odsustvo informacija o stabilno-sti ovog izvora energije, kao i ekonomskoj isplativosti njegovog korišćenja.

Kako su zalihe geotermalne energije neiscrpne, a mogu doprineti neograničenom napajanju energije, neophodno je da se intenzivnije koristi i eksploatiše, a u prilog tome ide i stalan porast deficita fosilnih i nuklearnih goriva, pogoršavanje eko-loške situacije i porast troškova održivog razvoja i očuvanja životne sredine.