Izgradnja po Zakonu o javnim nabavkama

EU Build Vam može pomo?i da budete uspešniji na tenderima raspisanim po Zakonu o javnim nabavkama.

Ukoliko zajedno pripremamo tender Vaše šanse za dobijanje posla su znatno ve?e, jer ?emo Vam pomo?i da izbegnete greške i sagledate dodatne mogu?nosti prilikom nu?enja. Rizik dobijanja posla delimo sa Vama i ako posao ne bude dobijen, EU Build ne napla?uje svoje usluge.

Kada posao dobijete, možemo Vam pomo?i da ga uspešno realizujete tako da smanjite svoje troškove, a da investitor bude zadovoljan.