Izrada optimalnog idejnog rešenja za Vašu lokaciju

EU Build Vam može pomo?i da ostvarite najve?i profit na lokaciji na kojoj želite da gradite.

U saradnji sa arhitektom koga ste izabrali pripremi?emo idejno rešenje koje zadovoljava sva spoljna ograni?enja a istovremeno omogu?ava maksimalnu zaradu.

EU Build za Vašu lokaciju radi „investitorsko idejno rešenje“ koje konkretno ukazuje šta bi investitor sve mogao da dobije na lokaciji. Na osnovu „investitorskog idejnog rešenja“ kona?ni projekat radi arhitekta, ali sa jasnim parametrima koje treba zadovoljiti da bi objekat bio što profitabilniji.

„Investitorsko idejno rešenje“ je usmereno na dobijanje  maksimalne mogu?e bruto površine objekta, optimalnog odnosa neto/bruto površina, odgovaraju?eg broja upotrebljivih parking mesta,  pojednostavljenog dobijanja lokacijske dozvole i tržišne atraktivnosti stanova i lokala: razuman odnos površine stana i broja soba i mokrih ?vorova, što manja površina hodnika, što bolja prirodna osvetljenost prostorija itd.

Predstavljamo Vam primer iz prakse gde se vidi kako je kontrolni projekat uštedeo investitoru 130.000€.