Lista projekata

PROJEKAT

KLIJENT

DATUM

od

DATUM

do

Projektovanje i izgradnja kotla na TO "Istok" - FIDIC Inženjer

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

sep 2017.

danas

Izgradnja toplovoda preko mosta Gazela - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

danas

Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i elektri?ne energije (CHP) na TO Voždovac - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

danas

"Socijalna infrastruktura u Srbiji" - Nabavke radova i FIDIC Inženjer

KfW i Ministrastvo za rad, zapošljavanje, bora?ka i socijalna pitanja 

sep 2017.

danas

Koordinacija pribavljanja potrebnih uslova, dozvola i saglasnosti i koordinacija pripreme tehni?ke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Akademije, u svemu prema postoje?em idejnom rešenju i potrebama Akademije. Organizovanje pripreme tenderske dokumentacije za izbor konsultanta po PRAG pravilima i standardima EU i potrebama Akademije.

Pravosudna akademija - Republika Srbija

feb 2016.

danas

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Zapad

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

jul 2015.

jul 2016.

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Istok

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

??? 2015.

jan 2016.

Projekat Južni tok u Srbiji

Srbija Gas

??? 2014.

??? 2014.

Projekat izrade višejezi?kih edukacionih filmova za potrebe obuke radne snage na izgradnji pasivnih ku?a - ConClip

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Lifelong Learning Programme

??? 2013.

danas

Priprema tenderske dokumentacije za izbor konsultanta na izgradnji postrojenja za pre?iš?avanje pitke vode

JKP Vodovod kanalizacija, Subotica

??? 2012.

??? 2012.

Investiciona studija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Koste Glavini?a, Beograd

GP Neimar V

??? 2012.

??? 2012.

Izgradnja Centra za informisanje o prekograni?noj saradnji

Centar za razvoj Jablani?kog i P?injskog okruga

??? 2012.

??? 2012.

Upravljanje projektima i nadzor za izgradnju auto-puta Niš - Dimirovgrad

Eptisa i Koridori Srbije

??? 2011.

danas

Izrada idejnog i glavnog projekta organizacije tehnologije gra?enja poslovnog objekta uprave za nekretnine Crne Gore u Podgorici

Direkcija javnih radova, Podgorica, Crna Gora

??? 2010.

??? 2011.

Koncipiranje podizvo?a?kog FIDIC ugovora i upravljanje pregovorima o ugovoru tokom rekonstrukcije mosta Gazela

Mostogradnja i Štrabag

??? 2010.

??? 2010.

Uvo?enje sistema upravljanja gra?evinskim projektima

JP Beograd put

??? 2010.

??? 2013.

Projekat upravljanja izgradnjom de?ijeg obdaništaMirijevo 2

Radun inženjering –Grad Beograd

??? 2009.

??? 2011.

Priprema za revitalizaciju 6 turbina u Hidroelektrani ?erdap 1

Hidroelektrane ?erdap

??? 2009.

??? 2009.

Izrada studije o unapre?enju javnih nabavki

JP Beograd put

??? 2009.

??? 2010.

Izgradnja fabrike kotlova u Obrenovcu

Minel Kotlogradnja

??? 2008.

01.06.200

Projekat upravljanja izgradnjom Liman parka, Novi Sad, 65.000 m2, Novi Sad

Radun inženjering Vondel Capital

??? 2008.

??? 2009.

Ocena mogu?nosti za izvo?enje PPP u sektoru puteva u Crnoj Gori

ECORYS

??? 2008.

??? 2009.

Izrada koncepta realizacije investicije za stambeni objekat na adresi Južni Bulevar 86, Beograd

Ivera d.o.o.

??? 2007.

??? 2007.

Izrada Projekta organizacije i tehnologije gra?ena za poslovni objekat Grand Media Centar u Sarajevu

Alpine d.o.o.

??? 2007.

??? 2007.

Upravljanje projektom rekonstrukcije, adaptacije i sanacije Sportsko rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirovi?

Opština Stari Grad

??? 2007.

??? 2009.

Stvaranje strategije partnerstva privatnog i javnog sektora za saobra?ajnice u Srbiji

CPCS Transcom, Putevi Srbije, EBRD

??? 2006.

??? 2007.

Upravljanje projektima i nadzor za rekonstrukciju auto-puta Novi Sad - Beograd

Scott Wilson and Kirkpatrick LTD, Putevi Srbije, EBRD

??? 2005.

??? 2011.

Rekonstrukcija i dogradnja pijace Zeleni venac u Beogradu, 8.500 m2, Belgrade

JKP Gradske Pijace

??? 2004.

??? 2007.