O nama
EU Build je vode?a doma?a konsultantska ku?a koja se bavi upravljanjem projektima u gra?evinarstvu. Razvili smo sistem rada kojim planiramo i organizujemo Vaše gra?evinske projekte, savla?ujemo prepreke na koje možete nai?i u njihovom realizovanju i ukupno, ?inimo Vas uspešnijim.
PROFIL FIRME

EU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti gra?evinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje. EU Build pomaže i investitorima da budu uspešniji u svom polju interesovanja. Mi Vam nudimo znanje, tehnike, veštine i alate kako da uspešno realizujete svoje projekte. Rade?i sa nama, bi?ete uspešniji.
ISTORIJAT

Još od 2001. godine EU Build je imao viziju da postane vode?a kompanija u Srbiji koja se bavi konsultantskim uslugama i izgradnjom kapaciteta u upravljanju gra?evinskim projektima. Od tada smo razvili modernu metodologiju i alate koji se koriste u okruženju kako bismo pomogli našim klijentima da budu uspešniji. Ve?ina naših projekata je izvršena prema me?unarodnim i srpskim standardima..

RAZVOJ

Sa dugogodišnjim iskustvom na srpskom gra?evinskom tržištu, razvili smo sposobnost da primenimo me?unarodne gra?evinske i ugovorne procedure lokalno. Naši klijenti iz Srbije uspešno upravljaju svojim projektima ?ak iako nisu imali iskustva sa me?unarodnim procedurama. Razvili smo naše sposobnosti kako bismo pomogli klijentima da razviju svoje kapacitete.
VIZIJA
Vizija razvoja EU Build-a je da organizacije i pojedinci, koje žele da postanu uspešniji, koriste usluge EU Build-a da bi bili konkurentniji na tržištu na kome se takmi?e.

MISIJA
EU Build pruža pomo? organizacijama i pojedincima da postanu uspešniji u svom poslovnom okruženju.