Obuke prilagođene vašim potrebama

 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

 

Da li želite da dobijete obuku koja je specijalno prilago?ena vašim potrebama?

 

Za zainteresovane institucije i preduze?a, organizujemo obuke „prema meri korisnika“. Na taj na?in obu?i?emo vaš tim da rešava konkretne probleme, na primerim koji su njima bliski i uz dodane popuste.

 

Obuka u institucijama i preduze?ima mogu biti kombinovane od naših  standardnih obuka  i mogu se održavati na mestima i u terminima koje vam odgovaraju. Na obuci može u?estovati ve?i broj vaših polaznika po ceni koja je znatno niža od cene redovne obuke.

 

Uz to, obuka kod za vas može biti koncipirana tako da zajedno rešimo konkretan problem koji je pred vama: pove?anje produktivnosti, sklapanje konkretnog ugovora, rešavanje konkretnog spora …

 

Ovakve obuke su:

•           direktno prilago?ene potrebama Vašeg tima i kompanije,

•           koštaju zna?ajno niže po polazniku

•           održavaju se u terminima koji Vama najviše odgovaraju.

 

Ovakve obuke smo do sada održali u mnogim firmama i institucijama, kao što su Siemens, Energoprojekt, Neimar V, Mostogradnja, Elektro Mreže Srbije, Direkcija za gra?evinsko zemljište i izgradnju Beograda, ?elebi?, Deneza M Inženjering, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo prosvete i nauke, … 

 

U poslednjih 5 godina, više od 90% od preko 1300 polaznika naših graditeljskih obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

Pogledajte listu naših obuka koje su do sada održane

 

Pogledajte preporuke naših polaznika

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama