PPP Projekti

Lokalna samouprava ili državni organ može u velikoj meri rešavati probleme svojih gra?ana bez dodatnih budžetskih troškova kroz saradnju sa privatnim firmama.


Veliki deo komunalnih problema, izgradnje i održavanja puteva i druge infrastrukture se u EU obavlja kroz saradnju države ili lokalne samouprave sa privatnim firmama. Uobi?ajen termin za takve projekte je PPP (Public Private Partnership) odnosno JPP (Javno-Privatno Partnerstvo).


EU Build ima me?unarodno iskustvo na PPP projektima i sara?ivali smo do sada sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa Svetskom bankom i sa ministarstvima i javnim preduze?ima u Srbiji i Crnoj Gori.


U Srbiji su ovakvi poduhvati još u povoju, iako postoji dobar deo zakona i pravilnika koji regulišu ovu oblast a i dalje se radi na njihovom razvoju.


EU Build ?e vam omogu?iti da u skladu sa zakonom i potrebama Vaše institucije pružite bolju uslugu gra?anima, bez probijanja budžeta.


Možemo vam organizovati javne tendere koji ?e biti u skladu sa zakonom, transparentni i uspešno realizovani u skladu sa vašim potrebama.