Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Datum početkaStart date
Trenutak u vremenu koji je predviđen za početak neke aktivnosti u mrežnom planu.
Datum završetkaFinish Date
Trenutak u vremenu koji je predviđen za završetak neke aktivnosti u mrežnom planu.
DefektDefect
Greška u sistemu ili u komponenti sistema koja uzrokuje da sistem ili komponenta odkaže svoju osnovnu funkciju. Defekt, ako se desi tokom rada, može da uzrokuje pad celog sistema.
Dijagrami resursaResource Plan
Plan/dijagram resursa prema tipu i količinama resursa koji je potreban za kompletiranje projekta u zavisnosti od trajanja projekta i vremenskog plana projekta.
Direktni troškoviDirect Costs
Bilo koja cena koja je specifična za svaku pojedinačnu aktivnost.
FF vezaFinish to Finish
Veza između dve projektne aktivnosti ili jedne aktivnosti i majlstona. Kraj naredne aktivnosti se ne može završiti dok se na završi prethodna aktivnost.
FIDICFIDIC
Internacionalno udruženje inženjera konsultanata. Ovaj izraz predstavlja i internacioalne uslove ugovora. Poslednja, aktuelna izdanja su objavljena 1999. godine. Podela ugovora je izvršena prema odgovornosti za izradu projektne dokumentacije i vrsti radov
Fiksna cenaFixed Price
Tip ugovora u kome cena ostaje ista bez obzira na izmene i promene u količini izvedenih radova.
FS vezaFinish to Start
Veza između dve aktivnosti ili jedne aktivnosti i majlstona. Naredna aktivnost ne može da počne dok se prethona ne završi.
GantogramGantt Chart, bar chart
Dijagram koji predstavlja grafički prikaz mrežnog plana. Akrivnosti ili projekti su predstavljeni horizontalnim linijama, pri čemu dužina linije odgovara trajanju.
<<Prva <Prethodna stranaSledeća strana>Poslednja>>