Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

AktivnostActivity
Komponenta obima radova koja se izvršava tokom realizacije projekta. Predstavlja jedan od osnovnih elemenata mrežnog plana za realizaciju projekta. Zahteva resurs i vreme za kompletiranje.
Analiza rizikaRisk Analise
Pregled oblasti rizika ili događaja koji mogu imati posledice na sve događaje ili kombinacija događaja u analizi, i determinisanje mogućih opcija za njihovo izbegavanje.
Analiza uzrokaCausal analysis
Analiza defekata radi određivanja njihovih uzroka.
ArbitražaArbitration
Pravna tehnika za rešavanje ugovornih sporova van suda.