Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Bazna/osnovna/polazna linijaBaseline
Specifikacija ili proizvod koji je formalno pregledan i dogovoren, koji kasnije služi kao baza za dalji razvoj, i koji može biti menjan samo kroz zvaničnu proceduru kontrolu izmena.
Bazni planBaseline
Osnovni vremenski plan projekta (obično se pravi pre početka projekta) koji se koristi za upoređivanje sa trenutnim planom realizacije projekta.
Beleška o dnevnom redu / podsetnikAgenda
Lista stvari o kojima je potrebno diskutovati, obično na sastancima.