Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Datum izrade preseka stanja radovaData Date
Datum formiranja preseka stanja na projektu, odnosno datuma do koga su prikupljeni podaci o stvarnom stanju u procesu kontrole projekta.
Datum početkaStart date
Trenutak u vremenu koji je predviđen za početak neke aktivnosti u mrežnom planu.
Datum završetkaFinish Date
Trenutak u vremenu koji je predviđen za završetak neke aktivnosti u mrežnom planu.
DefektDefect
Greška u sistemu ili u komponenti sistema koja uzrokuje da sistem ili komponenta odkaže svoju osnovnu funkciju. Defekt, ako se desi tokom rada, može da uzrokuje pad celog sistema.
Dijagrami resursaResource Plan
Plan/dijagram resursa prema tipu i količinama resursa koji je potreban za kompletiranje projekta u zavisnosti od trajanja projekta i vremenskog plana projekta.
Direktni troškoviDirect Costs
Bilo koja cena koja je specifična za svaku pojedinačnu aktivnost.