Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

KalendarCalendar
Kalendar koji se koristi tokom izrade dinamičkog plana. U njemu se definišu radni dani na jednom projektu. Za svaki projekat može biti različit.
Kasni početakLate start date
U metodi kritičnog puta, najkasniji mogući trenutak u vremenu kada aktivnost ili njen deo može početi. Dobija se proračunom unazad.
Kasni završetakLate finish date
U metodi kritičnog puta, najkasniji mogući trenutak u vremenu kada aktivnost ili njen deo može biti završen. Dobija se proračunom unazad.
Klizna skalaPrice fluation clause
Formula na osnovu koje se vrši usklađivanje stvarnih troškova sa promenama na tržištu i realnim porstom cena od trenutka kada su troškovi procenjeni. C=C0*(a1*M/Mo+a2*R/R0+a3*O/O0+a4), gde su Co i C početna i aktuelna cena radova, M0 i M početna i aktueln
Ključ u rukeTurn - Key
Predstavlja ugovor sa jednom firmom koji podrazumeva usluge projektovanja i izgradnje celog projekta. Uglavom se koristi za manje i jednostavnije objekte.
KonsultantConsultant
Osoba i/ili firma koja pruža spacijalizovane usluge svom poslodavcu bazirane na svojim specifičnim kvalifikacija, obrazovanju i iskustvu. Nije zakonski obavezan učesnik u projektu.
Kontrola konfiguracije Configuration control
Element upravljanja konfiguracijama, koji se sastoji od procene, koordinacije, odobravanja ili neodobravanja i implementacije promena na konfigurisane stavke posle formalnog uspostavljanja identifikovane konfiguracije.
Kontrola kvantiteta Quantitative control
Bilo koja kvantitivna ili statistički bazirana tehnika pogodna za analizu procesa, koja identifikuje specijalne uzroke varijacija u performansama procesa, i doprinosi procesima u definisanim granicama.
Kontrola troškovaCost Control
Proces identifikacije i uticanja na faktore koji izazivaju odstupanja u odnosu na planirane troškove realizacije projekta i kontrolisanje izmena u budžetu projekta.
Kontrola vremenaSchedule control
Proces identifikacije i uticanja na faktore koji izazivaju odstupanja u odnosu na vremenski plan realizacije projekta i kontrolisanje izmena u vremenskom planu projekta.
Sledeća strana>Poslednja>>