Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Matrica odgovornostiResponsibility assignment matrix
Struktura koja povezuje organizacionu strukturu sa vremenskim planom koja potvrđuje da je svaka aktivnost dodeljena odgovornom licu.
Menadžer projektaProject Manager
Osoba ili firma koja vodi projektni tim i koja je određena kao odgovorna za uspešan završetak projekta i uočacvanja i postizanje projektnih ciljeva kroz upravljanje projektima.
Mera procesa Process measurement
Set definicija, metoda i aktivnosti koje se koriste pri merenju procesa i rezultata u svrhu karakterianja i razumevanja procesa.
MetodMethod
Razuman skup pravila i kriterijuma koji utvrđuju precizni i ponovljiv put za izvođenje aktivnosti i dolaženja do željenih rezultata.
Metod kritičnog putaCritical Path Method
Tehnika koja se koristi da bi se predvidelo trajanja projekta analizom aktivnosti koje imaju najmanje vrednosti vremenske fleksibilnosti. Rani datumi se dobijaju proračunom unapred korišćenjem datuma početka, a kasni proračunom unazad, počev od datuma zav
MetodologijaMethodology
Skup metoda, procedura i standarda koji definišu integrisanu sintezu inženjerskih pristupa radi razvoja proizvoda.
Model zarađene vrednostiEarned value model
Mera vrednosti radova koji je do određenog trenutka ostvarena. Zarađena vrednost koristi procenu i progres do trenutnog vremena u kome se procena određuje da bi se prikazala aktuelna cena koja opterećuje budžet i koliko su aktivnosti ispred ili iza baznog
Mrežni planArrow diagram
Plan u formi strukturne mreže u kome su aktivnosti predstavljene strelicama. Početak strelice predstavlja početak aktivnosti, a sama strelica njen kraj. Veze između aktivnosti su predstavljene kao krugovi u kojima se upisuje redni broj aktivnosti, trajanj