Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Odštetni zahtevClaim
Zahtev Izvođača ka Investitoru i/ili Investitora prema Izvođaču za nadoknadom novčanih sredstva ili produženje ugovornog roka. Često se javlja kao posledica izmena na projektu.
Okončana situacijaFinal Payment Certificate
Obuhvataju se sve radovi koji su izvedeni na osnovu ugovora uključujući i naknadne i nepredviđene radove koje je izvođač bio dužan da izvede
Optimizacija projektnih rešenjaValue Engineering
Proces optimizacije projektnih rešenja u cilju smanjenja ukupnih troškova i vremena realizacije projekta, bez narušavanja zahtevanog kvaliteta radova.
Organizaciona šemaOrganization chart
Metoda predstavljanja veza između učesnika na projektu. Predtsavlja identifikaciju učesnika na projektu i njihove hijerarhiske odnose. Dele se na tradicionalne (linijska, funkcionalna, linijsko-štabna) i savremene (funkcionalno-timska, projekta, matrična)
Ortogonalni planFlowline
Dijagram (plan) koji prikazuje zavisnost vreme - stacionaža. Posebno je pogodan za prikazivanje linijskih objekata (puteva). Na X osi se prikazuje stacionaža, a na Y osi vremenska skala.