Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rani početakEarly start date
U metodi kritičnog puta, najraniji mogući trenutak kada aktivnost ili preostali deo aktivnosti može početi. Rani početci se mogu menjati toko projekta. Dobija se proračunom unapred.
Rani završetak Early Date Finish
U metodi kritičnog puta, najraniji mogući trenutak kada aktivnost ili preostali deo aktivnosti može biti zavšen. Rani završetci se mogu menjati tokom projekta. Dobija se proračunom unapred.
Razvoj procesa Process development
Aktivnost definisanja i opisa procesa. Može da uključi planiranje, projektovanje, arhitekruru, implementaciju i odobravanja.
Referentna tačkaBenchmark
Standard u odnosu na koji se mogu raditi merenja ili poređenja.
ResursResource
Resurs: radna snaga, oprema, materijal, usluga, novac.
RizikRisk
Neizvestan događaj koji, ako se dogodi može da ima pozitivan ili negativan efekat na realizaciju projekta.