Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

TenderTender
Dokument kojim se propisuju uslovi realizacija projekta i pružaju informacije za korektnu izradu ponude. Tender obuhvata: uputstvo ponuđačima, obrazac ponude sa prilogom uz ponudu, obrazac ugovora, uslove ugovora, tehnički opis i uslove, predmer i predrač
Testiranje pri prihvatanjuAcceptance testing
Formalno testiranje sprovedeno da bi se odredilo sistem da ili ne zadovoljava prihvaćene kriterijume i da omogući potrošaču da odredi da li ili ne prihvata sistem.
TimTeam
Skup ljudi, iz različitih, ali povezanih grupa, koji će izvesti dobro – definisanu funkciju za neku organizaciju ili projekat. Članovi tima mogu biti oni koji ne rade puno vreme u timu i imaju druge osnovne odgovornosti.
Tok novcaCash flow
Priliv i odliv finansija. Vremenski zapis o prilivu i odlivu novčanih sredstava, obično prikazan grafički.
Trajanje aktivnostiActivity Duration
Broj usvojenih kalendarskih jedinice (sati, dana, nedelja, meseci, itd.) potrebnih da se izvrši neka aktivnost u mrežnom planu i/ili kompletira posao.
Troškovi plus dobitCost plus
Ugovor kod kojeg Investitor nadoknađuje Izvođaču dozvoljene troškove plus fiksni ugovoreni procenat koji predstavlja profit Izvođača.
Troškovno značajne pozicije radaCost significant items
Pozicije rada koje odvlače najveći deo troškova u odnosu na ukupne troškove izgradnje. Procenjuje se da oko 20% pozicija iz predmera i predračuna odvlači oko 80% od ukupnih troškova.
Troškovno značajni materijaliCost significant meterials
Materijali potrebni za izradu pojednih pozicija rada koji odvlače najveći deo troškova u odnosu na ukupnu cenu objekta.