Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

VezaDependencies links, logical relationship
Zavisnost između dve aktivnosti i/ili aktivnosti i događaja (milestone). Tipovi veza su: FF, FS, SS i SF.
Vođa tima zaduženog za neku aktivnost Task leader
Vođa tehničkog tima zaduženog za određenu aktivnost, koji ima tehničku odgovornost i obezbeđuje tehnička uputstva timu sa kojim radi na određenoj aktivnosti.
Vremenska rezervaFloat, slack
Vreme za koje se neka aktivnost može pomeriti u vremenskom planu projekta, a da ne ugrozi određeni datum završetka projekta. Ako je vremenska rezerva jednaka nuli, onda je ovakva aktivnost na kritičnom putu.