Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zazor između aktivnostiLag
Zazor je vremenska jedinica (čas, dan, nedelja) posle koje jedna aktivnost može početi ili se završiti pre nego što sledeća aktivnost počne ili se završi.
Značajan događajMilestone
Značajan događaj na projektu.
Zvanično razmatranje Formal review
Zvaničan sastanak na kome se predstavlja proizvod krajnjem korisniku, potrošaču ili drugim zainteresovanim stranama radi komentarisanja i odobravanja. Takođe, može biti pregled upravljačkih i tehničkih aktivnosti i toka realizacije projekta.