Reference
Kompanija EU Build ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa investitorima, doma?im i stranim, javnom upravom i gra?evinskim firmama,
Razvili smo prakti?nu metodologiju koje primenjujemo da bi naši klijenti bili još uspešniji.
Detaljnu listu referenci možete na?i na slede?im linkovima:

EU Build projekti

EU Build obuke