Saradnja sa bankama

Obezbe?ivanje kredita ili nekog drugog oblika finansiranja od strane banaka obi?no zahteva pripremu obimne i složene dokumentacije, po pravilima koji nisu uvek jasna. Kada banka jednom odobri finansiranje, ona traži ?este i detaljne izveštaje i procene, da bi izfinansirala projekat do kraja.


EU Build ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa bankama i u pripremi dokumentacije po njihovim pravilima. Na osnovu tog iskustva, EU Build je zvani?an „Lending Supervisor“ Raiffeisen banke.
Mi vam možemo pomo?i da dokumentaciju koju banke traže pripremite brzo, efikasno i na na?in koji ?e vam maksimalno smanjiti troškove saradnje sa bankama.


Naše iskustvo u upravljanju investicionim projektima nam omogu?ava da na samom po?etku rada sagledamo realne rizike kojima je investitor izložen i tokom pregovora sa bankom zna?ajnom smanjimo verovatno?u neuspeha.


Naše iskustvo u saradnji sa bankama nam omogu?ava da sagledamo stvarne potrebe i ograni?enja banaka, tako da tokom pregovora o finansiranju možemo predložiti rešenje koja vam najviše odgovara a u skladu je sa obi?ajima i poslovnom politikom banke.