Saradnja sa javnom upravom

Javna uprava ima brojna zakonska ograni?enja koja mora poštovati tokom izgradnje objekata. Zbog toga nije ?est slu?aj da se javne investicije bezbolno završavaju.


EU Build je bio konsultant javnoj upravi na brojim investicionim projektima koje su uspešno završavaju ili su završeni.


Najsvežiji primeri su ne samo Gale i Venac, nego i Novi Sad, Beogradput, Kineski most, …


Prilikom izgradnje objekata EU Build može da obezbedi da se svaki korak obavi u skladu sa zakonom, transparentno i u skladu sa potrebama investitora. To se odnosi na

  • izradu strategije investiranja,
  • predinvesticione studije,
  • koordinaciju rada sa institucijama koje izdaju dozvole i saglasnosti,
  • pripremu tenderske dokumentacije po Zakonu o javnim nabavkama, upravljanje izradom tehni?ke dokumentacije,
  • upravljanje izgradnjom,
  • upravljanje ugovorima sklopljenim po Zakonu o javnim nabavkama, itd.


Pored projekata koji se realizuju po Zakonu o javnim nabavkama, imamo iskustvo na projektima koje su finansirale me?unarodne institucije i možemo pomo?i i na projektima koji se realizuju po pravilima Svetske Banke, Evropske banke, SDC-a, GTZ-a …


Imamo i ozbiljno iskustvo u saradnji javnog i privatnog sektora (PPP)