Upravljanje investicijama
 

Klikniteovde za redovne informacije o našim obukama

Da li želite da vaši graditeljski projekti budu još uspešniji?

 

Pozivamo Vas da učestvujete u trodnevnoj obuci o upravljanju investicijama koju za Vas organizuje EU Build.

 

Tokom investicije, najveši pojedinačni troškovi su troškovi građenja, troškovi pribavljanja lokacije i troškovi opremanja zemljišta.

 

Sa druge strane, istraživanja pokazuju da se 80%-90% mogućih ušteda ostvare u fazi pripreme investicije, dok se tokom građenja može ostvariti samo mali procenat ušteda. Drugim rečima, ako investicijom od početka sistematski upravljate, dobićete na kraju „čudno“ dobre rezultate.

 

Ukoliko investirate u građevinarstvo, vodite investitorske timove ili učestvujete u njihovom radu ova obuka će Vam pomoći da svoj posao obavljate mnogo bolje.

 

Znanje koje prezentujemo, praktično primenjujemo kao konsultanti na investicijama u Srbiji.

 

Naši predavači imaju višegodišnje iskustvo u držanju obuka za investitore u Srbiji, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će vam zaista pomoći da vaše investicije budu još uspešnije.

 

Posle ove obuke moći ćete da još bolje upravljate investicijom u svim njenim fazama, od donošenja početne odluke o investiciji do upravljanja izgradnjom samog objekta.

 

Obuka se izvodi interaktivno.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA: 

Svima koji žele da značajno poboljšaju efikasnost rada tokom upravljanja građevinskim investicijama, a posebno investitorima i članovima njihovih timova koji žele da im projekti postanu još uspešniji.

 

CILJEVI OBUKE: 

Posle završetka obuke, polaznici će moći uspešnije da vode investicije u skladu sa interesima investitora i u skladu sa osnovnim principima upravljanja projektima.

·        Celovitom pristupu upravljanja investicijom

·        Finansijskim mogućnostim i opasnostima tokom pripreme investicije

·        Upravljanjem projektovanjem u interesu investicije

·        Upravljanje izgradnjom u interesu investicije

 

Više od 90% od preko 400 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

PREDAVAČI: 

Dr Zoran Đorđević dipl. inž. građ

Marinković Jelena dipl. inž. građ

Petar Dimić dipl.inž. građ.

 

OSNOVNE TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE : 

 1. Osnovni pojmovi i klasifikacija investicija
 2. Ciljevi i strategija projekta
 3. Upravljanje investicijama
 4. Faze upravljanja investicijama: Donošenje odluke o investiciji i Biznis plan
 5. Ugovori
 6. Faze upravljanja investicijama:Upravljanje izradom projektne dokumentacije
 7. Faze upravljanja investicijama: Upravljanje realizacijom
 8. WBS, CBS
 9. OBS i timski rad
 10. Rizici
 11. EU Build integralni sistem za upravljanje i komunikaciju na projektima
 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama