Upravljanje izgradnjom-2
 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

Želite da Vaše gra?evinske radove izvodite još uspešnije? Da potrošite manje i zaradite više?

 

Pozivamo Vas da uve?ate vaše znanje o upravljanju izgradnjom objekata u Srbiji na trodnevnoj obuci koju za Vas organizuje YU Build i EU Build. Posle obuke ?ete biti još uspešniji u realizaciji gra?evinskih projekata.

 

Prema postoje?im  istraživanjima, tokom izvo?enja gra?evinskih radova ?esto se dešava i da gra?evinske  firme u Srbiji imaju velikih problema tokom realizacije svojih projekata, jer nemaju dovoljno inženjera koji su osposobljeni i za upravljanje projektima.

 

Sa druge strane, firme koje žele da zaposle inženjere takvog profila imaju ozbiljnih problema da ih na?u na tržištu radne snage.

 

Ovu obuku su spremili naši predava?i koji poseduju višegodišnje iskustvo u obu?avanju graditelja.

 

Predava?i koji ?e raditi sa Vama raspolažu i velikim iskustvom ste?enim tokom saradnje sa gra?evinskim firmama. Od njih ?ete dobiti prakti?na i primenljiva znanja.

 

Obuka se izvodi interaktivno, a vežbe se realizuju koriš?enjem MS Project softvera.

 

Pro?ite obuku i postanite još uspešniji menadžeri gra?evinskih projekata.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

 

Inženjerima i tehni?arima, koji žele da zna?ajno poboljšaju svoju efikasnost tokom upravljanja gra?evinskim projektima, kao i izvo?a?kim firmama koje žele da njihovi projekti postanu uspešniji.

 

CILJEVI OBUKE:

 

Tokom obuke polaznici ?e uve?ati svoja primenljiva znanja o planiranju, kontroli i upravljanju gra?evinskim projektima.

 

Tako?e, polaznici ?e dobiti celovito vi?enje upravljanja gra?evinskim projektima u Srbiji,  u skladu sa savremenim metodama upravljanja i u skladu sa realnim okruženjem u kome gradimo.

 

Više od 90% od preko 400 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

PREDAVA?I:

 

dr Zoran ?or?evi?, dipl. inž. gra?

Marinkovi? Jelena, dipl. inž. gra?.

Mihailo Miladinovi?, dipl. inž. gra?.

 

OSNOVNE TEME KOJE ?E BITI OBRA?ENE :

 

 1. Projekat i upravljanje projektima
 2. Ugovor, komunikacija na projektu
 3. Planiranje
 4. Motivacija i timski rad
 5. Rad sa resursima
 6. Rad sa troškovima
 7. Kontrola realizacije projekta
 8. Pra?enje realizacije projekta
 9. Rizici na projektu
 10. Arhiviranje i postprojektna analiza
 11. Rad sa više projekata
 

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama