Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji
 

 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

 

Da li mislite da standardne metode upravljanja ljudskim resursima treba prilagoditi da bi bile primenljive za investitore i graditelje u Srbiji?

 

Pozivamo Vas da u?estvujete u dvodnevnoj obuci " Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji ", koju za Vas organizuje EU Build.

 

Ma koliko vaše preduze?e bilo uspešno, uvek postoji prostor da se poslovanje unapredi. Klju?ni faktor poboljšanja su ljudi!

 

Na ovoj obuci ?ete nau?iti kako da strateški upravljate ljudskim resursima u vašem preduze?u na na?in koji se realno može primeniti u okruženju investitora i graditelja.

 

Znanje koje prezentujemo prakti?no primenjujemo kao konsultanti u investitorskim i graditeljskim firmama u Srbiji.

 

Naši predava?i imaju višegodišnje iskustvo u držanju obuka u Srbiji, tako da ?ete dobiti primenljiva znanja koja ?e vam zaista pomo?i da vaše poslovanje budu još uspešnije.

 

Obuka se izvodi interaktivno.

 

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

 

Obuka je namenjena:

  • Rukovodiocima u preduze?u koje se bavi investicijama i/ili gra?enjem
  • Investitorima i graditeljima koji žele da njihovi timovi bolje rade

 

Obuka ?e posebno pomo?i onima koji žele da za ljude iz svog okruženja, koji se bave investicijama i/ili gra?enjem, uvedu sistem nagra?ivanja koji odgovara prirodi njihovog posla i koji je u skladu sa ostvarenim rezultatima. Na taj na?in ?e njihov tim biti motivisaniji i uspešniji.

 

 

CILJEVI OBUKE:

 

Posle završetka obuke, polaznici ?e sagledati kako se može uspešnije upravljati ljudskim resursima u okruženju koje se bavi investiranjem i/ili gra?enjem.

 

PROGRAM OBUKE :

 

I - OPŠTE TEME, POJMOVI I TRENDOVI

  1. EVOLUCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
  2. STILOVI UPRAVLjANjA I NIVO UKLjU?IVANjA LJUDSKIH RESURSA
  3. SPECIFI?NOSTI UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA U GRA?EVINARSTVU

II - NIVO PREDUZE?A

  1. MEHANIZMI UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA
  2. SISTEM ZA NAGRA?IVANjE PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA

·         postoje?i pristupi

·         iskustva razvijenih zemalja

·         preduslovi

·         POSTAVKA SISTEMA

·         koristi

III - NIVO PROJEKTA

  1. UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA NA NIVOU PROJEKTA

 

Posebno ?e biti obra?ene slede?e teme:

·         Sistemati?an pregled postoje?ih znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima

·         Suština i prednosti uvo?enja strateškog pristupa upravljanju ljudskim resursima

·         Specifi?nosti upravljanja ljudskim resursima za graditelje i investitore

·         Kako konkretno primeniti strateško upravljanje ljudskim resursima u preduze?ima koja se bave investiranjem i/ili gra?enjem

·         Kako na objektivan i nepristrasan na?in utvrditi ostvarene rezultate rada zaposlenih

·         Kako napraviti sistem nagra?ivanje prema ostvarenim rezultatima rada uz isti fond za plate, a da sistem bude jednostavan i ne bude vremenski zahtevan za koriš?enje

 

Više od 90% od preko 1100 polaznika naših obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

 

PREDAVA?I:

 

doc. dr Zoran Stojadinovi?, dipl. inž. gra?.

dr Zoran ?or?evi?, dipl. inž. gra?.

 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama