Vesti

Održana ONLINE obuka “Upravljanje investicijama” 13 – 14. maj 2020.

Friday, May 15th, 2020

Održana obuka “Upravljanje investicijama” 13 – 14. maj 2020.

Održana ONLINE obuka “Izrada studije opravdanosti” 06 – 07. maj 2020.

Thursday, May 7th, 2020

Održana ONLINE obuka”Izrada studije opravdanosti za projekte u Srbiji” 06 – 07. maj 2020.

Održana ONLINE obuka “Primena FIDIC uslova ugovora” 28 – 29. april 2020.

Wednesday, April 29th, 2020

Održana ONLINE obuka “Primena FIDIC uslova ugovora” 28 – 29. april 2020.

Održana ONLINE obuka “MS Project” 22 – 23. april 2020.

Thursday, April 23rd, 2020

Održana ONLINE obuka “MS Project” 22 – 23. april 2020.

Održana ONLINE obuka “Upravljanje izgradnjom” 15 – 16. april 2020.

Thursday, April 16th, 2020

Održana ONLINE obuka “Upravljanje izgradnjom” 15 – 16. april 2020.

Dodeljen ugovor za javnu nabavku “Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova”

Friday, February 7th, 2020

Dana 07.02.2020. godine doneta je odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta br. 1, br. 2 i br. 4 Srednje škole “Dragačevo” u Guči sa parternim uređenjem, ponuđaču nosiocu posla Quddita d.o.o. u zajedničkom nastupu sa Ensol d.o.o. i YU Build media d.o.o.

Održana obuka “Primena FIDIC uslova” 05 – 06. februar 2020.

Friday, February 7th, 2020

Održana obuka “Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji” 05 – 06. februar 2020.

Održana in-house obuka “Primena FIDIC uslova” AXIS S. Kamenica

Sunday, January 19th, 2020

Održana in-house obuka “Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji” AXIS Građevinski biro d.o.o.

Održana obuka “Upravljanje investicijama” 03. – 04. decembar 2019.

Wednesday, December 4th, 2019

Održana obuka “Upravljanje investicijama” 03. – 04. decembar 2019.

Održana obuka “Primena FIDIC uslova” 19. – 20. novembar 2019.

Wednesday, November 20th, 2019

Održana obuka “Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji” 19. – 20. novembar 2019.