Graditeljske javne nabavke


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Bitne javne nabavke se ne završavaju onako kako bi Vi želeli?

Ne možete da stignete da na vreme obradite graditeljsku javnu nabavku?

Ova obuka je pripremljena na osnovu zahteva poslovnih partnera koji smatraju da uobičajeno poznavanje javnih nabavki nije dovoljno za uspešnu njihovu uspešnu realizaciju.

Obuka se pre svega bavi mogućnostima koje nam pruža zakon i načinima da se one pretoče u uspešnu nabavku.

Zato ova obuka sadrži niz praktičnih saveta koji će vam pomoći da se javna nabavka završi u skladu sa vašim željama i u skladu sa zakonskim ograničenjima.

Cilj obuke je da naručioci i ponuđači nauče da uspešnije realizuju javne nabavke u vezi građevinskih radova i usluga a da pri tome u potpunosti ispune sve zahteve zakona.

Predavači imaju višegodišnje iskustvo u graditeljskim javnim nabavkama i još duže iskustvo u držanju graditeljskih obuka. Takvo iskustvo može da vam pruži prave odgovore na probleme koje imate u praksi.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Naručiocima i ponuđačima koji žele da uspešnije realizuju javne nabavke u vezi građevinskih radova i usluga a da pri tome u potpunosti ispune sve zahteve zakona.

CILJEVI OBUKE:
Nakon ove obuke moćićete da:

  • Sprovodite Zakon o javnim nabavkama nalazeći mogućnosti a ne ograničenja
  • Obezbedite zajedničko delovanje pravne i tehničke struke tokom rada na nabavci
  • Primenite iskustvene savete za rešavanje problema koje imate u praksi

PREDAVAČI:
dr Zoran Đorđević, dipl. inž. građ.

OSNOVNE TEME KOJE SE OBRAĐUJU:

  • Strategije za uspešnije graditeljske javne nabavke
  • Zakonski okvir nabavki
  • Pravni i tehnički aspekti graditeljskih nabavki
  • Kako do željenog izvođača/projektanta/nadzora? / Kako da ne izgubite od lošijeg konkurenta?
  • Kako biti mudar na vreme?
  • Šta može da pođe naopako?
  • Primeri uspešne prakse


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama