IN-HOUSE obuke


Veoma često preduzeća žele da pošalju veći broj polaznika ili imaju specifične zahteve - žele da seminar prilagode svojim potrebama, zahtevaju poseban sadržaj, mesto, vreme itd. U tom slučaju, EU Build organizuje IN-HOUSE obuku koja je prilagođena oblastima poslovanja i nivou znanja u pojedinačnim organizacijama. IN-HOUSE obuke se izvode sa jasno definisanim ciljevima koje Vi definišete, a mi smo fokusirani na konkretne i merljive rezultate želite.

Prednosti ovakvih vrsta obuka su:

  • direktna prilagođenost obuke potrebama Vašeg tima i kompanije,
  • ušteda, odnosno umanjeni trošak za obuke,
  • prilagodljivost termina organizovanja obuke koji Vama najviše odgovara.