Izgradnja po Zakonu o javnim nabavkama


EU Build Vam može pomoći da budete uspešniji na tenderima raspisanim po Zakonu o javnim nabavkama.

Ukoliko zajedno pripremamo tender Vaše šanse za dobijanje posla su znatno veće, jer ćemo Vam pomoći da izbegnete greške i sagledate dodatne mogućnosti prilikom učenja. Rizik dobijanja posla delimo sa Vama i ako posao ne bude dobijen, EU Build ne naplaćuje svoje usluge.

Kada posao dobijete, možemo Vam pomoći da ga uspešno realizujete tako da smanjite svoje troškove, a da investitor bude zadovoljan.