Održana konferencija “We build the future” 17. – 20. oktobar 2019.

“We Build the Future” peta po redu međunarodna studentska konferencija u organizaciji Asocijacije studenata modernog inženjerstva i Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu održana je u periodu od 17 do 20. oktobra 2019. godine na Zlatiboru.


Direktor EU Build-a 19. oktobra na konferenciji je održao prezentaciju i razgovarao sa studentima, na temu "Inženjeri za 21.vek - tone i dokumenti".


Cilj projekta “We Build the Future” je da okupi studente Građevinskih, Geodetskih i Arhitektonskih fakulteta koji će se sresti sa savremenim trendovima nauke i upoznati sa različitim načinima pristupa i rešavanja konkretnih problema u oblasti građevinarstva, arhitekture, urbanizma, prostornog planiranja, zaštite životne sredine.