Lista projekata

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama

PROJEKAT

KLIJENT

DATUM OD

DATUM DO

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na energetskoj sanaciji fasade glavnog objekta i ugradnje elektroenergetskih instalacija na objektu Opšte bolnice "Stefan Visoki" u Smederevskoj Palanci

Opština Smederevska Palanka

mar 2020.

danas

Izrada studije opravdanosti za izgradnju postorjenja za prečišćavanje otpadnih voda sa analizom tržišta raspoloživih tehnologija prečišćavanja i definisanje koncepta investicije

JP Komunalac Dimitovgrad

mar 2020.

maj 2020.

Stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji i adaptaciji srednje škole Dragačevo u Guči

Opština Lučani, Opštinska uprava

feb 2020.

danas

Studija primene sistema građenja u državnom putnom sistemu sa najmanjim uticajem na životnu sredinu uz osvrt na životni ciklus puta

JP Putevi Srbije

feb 2020.

sep 2020.

Izrada projekta za reciklažno dvorište

JKP "Vidrak" Valjevo

sep 2019.

sep 2019.

Analiza izdatih akata

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

jun 2019.

dec 2019.

Praćenje infrastrukturnih projekata na teritoriji AP Vojvodina

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

mar 2019.

dec 2019.

Studija izvodljivosti "Tehnologija prerade otpadnih voda - Divčibare"

Gradska uprava grada Valjeva

jan 2019.

jul 2019.

Konsultantske usluge za upravljanje i nadzor infrastrukturnih projekata na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, stručna obrada i analiza izveštaja za potrebne pokrajinskog sekretarijata

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

okt 2019.

dec 2019.

Izrada Cost-Benefit analize – analiza troškova i koristi ubrzanja građenja deonice Bancarevo – Crvena reka autoputa E-80 na evropskom Koridoru 10, na deonici Niš – Dimitrovgrad – državna granica

Koridori Srbije

okt 2018.

mar 2019.

Studija izvodljivosti izrade projektne dokumentacije za postavljanje punionica za električna vozila

JP Putevi Srbije

okt 2019.

apr 2019.

Fruškogorski Koridor

Autonomna Pokrajina Vojvodina - Pokrajinski sekretarijat za energetiku, Građevinarstvo i saobraćaj

sep 2018.

feb 2019.

Upravljanje projektom "Povećanje privrednog rasta putem podrške promociji politike zaštite konkurencije" finansiran od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške

Komisija za zaštitu konkurencije

mar 2018.

mar 2020.

Izvršenje pripremnih radova, izrada Tehničke dokumentacije za objekte C, D i E, saobraćaja, infrastrukture i parternog uređenja sa ozelenjavanjem na parceli S8-1 sa saobraćajnicom U1, izvođenje radova na izgradnji objekta C, izvođenje radova na izgradnji podzemne garaže, izgradnji montažno-demontažinog objekta i poslova po ovlašćenju Naručioca u naselju „Zemunske kapije“

Koto d.o.o.

jun 2017.

sep 2018.

Usluge izrade Studije opravdanosti i isplativosti nadziđivanja skloništa na tri lokacije u Novom Beogradu

Javno preduzeće za skloništa

jun 2017.

jul 2017.

Upravljanje i koordinacija ugovora za izgradnju gasovoda velikog kapaciteta

Srbija Gas

dec 2017.

mar 2018.

Predhodna i studija izvodljivosti za gradsku toplanu na biomasu - piljevinu

Opštinska uprava Kučevo

okt 2017.

nov 2018.

Projektovanje i izgradnja kotla na TO "Istok" - FIDIC Inženjer

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

sep 2017.

dec 2018.

Izgradnja toplovoda preko mosta Gazela - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

dec 2018.

Postrojenje za kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije (CHP) na TO Voždovac - FIDIC Inženjer

JKP Beogradske elektrane

sep 2017.

dec 2018.

"Socijalna infrastruktura u Srbiji" - Nabavke radova i FIDIC Inženjer

KfW i Ministrastvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

sep 2017.

danas

Projekat "Energetsa efikasnost u javnim zgradama" - FIDIC konsultant

KfW I Ministarstvo obrzovanja, nauke I tehnološkog razvoja

feb 2017.

danas

Izvođenje radova na restauraciji, sanaciji i adaptaciji objekta Narodnog muzeja

Koto d.o.o.

feb 2017.

jun 2017.

Koordinacija pribavljanja potrebnih uslova, dozvola i saglasnosti i koordinacija pripreme tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade Akademije, u svemu prema postojećem idejnom rešenju i potrebama Akademije. Organizovanje pripreme tenderske dokumentacije za izbor konsultanta po PRAG pravilima i standardima EU i potrebama Akademije

Pravosudna akademija - Republika Srbija

apr 2016.

danas

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Zapad - FIDIC Inženjer

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

jul 2015.

jul 2016.

Rekonstrukcija cirkulacionog postrojenja na TO Istok

JKP Novosadska toplana, Novi Sad

jan 2015.

jan 2016.

Projekat Južni tok u Srbiji

Srbija Gas

jan 2014.

dec 2014.

Projekat izrade višejezičkih edukacionih filmova za potrebe obuke radne snage na izgradnji pasivnih kuća - ConClip

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – Lifelong Learning Programme

sep 2013.

mar 2017.

Pružanje konsultanskih usluga u izradi Ugovora o građenju za potrebe Koridora 11, u skladu sa FIDIC uslovima ugovora

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma

feb 2013.

apr 2013.

Izgradnja stambenog objekta u ulici Dr. Ivana Ribara

Koto d.o.o.

mar 2012.

nov 2013.

Priprema tenderske dokumentacije za izbor konsultanta na izgradnji postrojenja za prečišćavanje pitke vode

JKP Vodovod i kanalizacija, Subotica

dec 2012.

dec 2012.

Investiciona studija za izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u Koste Glavinića, Beograd

GP Neimar V

mar 2012.

maj 2012.

Izgradnja Centra za informisanje o prekograničnoj saradnji

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

mar 2012.

apr 2012.

Upravljanje projektima i nadzor za izgradnju auto-puta Niš - Dimirovgrad

Eptisa i Koridori Srbije

feb 2011.

dec 2019.

Izrada idejnog i glavnog projekta organizacije i tehnologije građenja poslovnog objekta uprave za nekretnine Crne Gore u Podgorici

Direkcija javnih radova, Podgorica, Crna Gora

apr 2010.

apr 2011.

Koncipiranje podizvođačkog FIDIC ugovora i upravljanje pregovorima o ugovoru tokom rekonstrukcije mosta Gazela

Mostogradnja i Štrabag

apr 2010.

nov 2010.

Uvođenje sistema upravljanja građevinskim projektima

JP Beograd put

feb 2010.

mar 2013.

Live in Dignity - Stari Lec Organizacija javne nabavke opreme za kuhinju, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Srbije i standardima HWA

Hilfswerk Austria International (HWA), Austrian Development Agency (ADA), Vojvodina i Stari Lec

sep 2009.

nov 2013.

Projekat upravljanja izgradnjom dečijeg obdaništa – Mirijevo 2

Radun inženjering –Grad Beograd

jul 2009.

dec 2011.

Priprema za revitalizaciju 6 turbina u Hidroelektrani Đerdap 1

Hidroelektrane Đerdap

jun 2009.

jul 2009.

Izrada studije o unapređenju javnih nabavki

JP Beograd put

maj 2009.

jul 2010.

Izgradnja fabrike kotlova u Obrenovcu

Minel Kotlogradnja

jun 2008.

jun 2009.

Projekat upravljanja izgradnjom Liman parka, Novi Sad, 65.000 m2, Novi Sad

Radun inženjering – Vondel Capital

apr 2008.

dec 2009.

Ocena mogućnosti za izvođenje PPP u sektoru puteva u Crnoj Gori

ECORYS

feb 2008.

feb 2009.

Izrada koncepta realizacije investicije za stambeni objekat na adresi Južni Bulevar 86, Beograd

Ivera d.o.o.

jan 2007.

dec 2007.

Izrada Projekta organizacije i tehnologije građena za poslovni objekat Grand Media Centar u Sarajevu

Alpine d.o.o.

jan 2007.

dec 2007.

Upravljanje projektom rekonstrukcije, adaptacije i sanacije Sportsko rekreativno poslovnog centra „Milan Gale Muškatirović”

Opština Stari Grad

jan 2007.

dec 2009.

Stvaranje strategije partnerstva privatnog i javnog sektora za saobraćajnice u Srbiji

CPCS Transcom, Putevi Srbije, EBRD

okt 2006.

okt 2007.

Upravljanje projektima i nadzor za rekonstrukciju auto-puta Novi Sad - Beograd

Scott Wilson and Kirkpatrick LTD, Putevi Srbije, EBRD

feb 2005.

jan 2011.

Rekonstrukcija i dogradnja pijace Zeleni venac u Beogradu, 8.500 m2

JKP Gradske Pijace

avg 2004.

apr 2007.