Međunarodni investicioni skup
mis-15
MEĐUNARODNI GODIŠNJI INVESTICIONI PROGRAM
KAKO ISKORISTITI KORIDORE ZA PRIVLAČENJE STRANIH INVESTICIJA

29-30. novembar 2016, Beograd

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15

Ekspertske organizacije Build Energy Team - BET, Privredna komora Srbije - PKS i EU Build, pod institucionalnim pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, organizuju Međunarodni godišnji investicioni program: Kako iskoristiti koridore za privlačenje stranih investicija i razvoj srpske privrede.

Međunarodni godišnji investicioni program predstavlja jedinstvenu poslovnu platformu sa ciljem povećanja kapaciteta Srbije i njenih privrednika u korišćenju prednosti koje Srbiji donose međunarodni koridori koji prolaze kroz njenu teritoriju.


PROGRAM SKUPA MOZETE POGLEDATI OVDE

Registracija je bez kotizacije, ali Vas molimo da se registrujete OVDE.

Međunarodni investicioni program bić realizovan kroz:

  • sprovođenje istraživanja o merama koje bi direktno i indirektno poboljšale iskorišćenje koridora za privlačenje stranih investicija i razvoj srpske privrede. Istraživanje će obuhvatiti mere koje su u nadležnosti Republike, lokalnih samouprava i privatnog biznisa. Istraživanje će biti objavljeno u Publikaciji: Koridori - iskoristimo razvojni potencijal Srbije
  • organizovanje Međunarodnog investicionog skupa: Koridori - strane investicije i razvoj privrede, koji će biti održan 29. i 30. novembra u Beogradu


Istraživanja o merama koje bi direktno i indirektno poboljšale iskorišćenje koridora na privlačenje stranih investicija i razvoj srpske privrede ima za cilj da ukaže na trenutnu situaciju u kojoj se meri koriste koridori za ekonomski rast i razvoj Srbije i privlačenje stranih investicija i na osnovu toga ukaže koje su potencijalne mogućnosti i benefiti njihovog većeg i kvalitetnijeg korišćenja. Istraživanje će obuhvatiti mere koje su u nadležnosti Republike, lokalnih samouprava i privatnog biznisa.

Međunarodni investicioni skup: Koridori - strane investicije i razvoj privrede koji će biti održan 29. i 30. novembra u Privrednoj komori Srbije omogući će uspostavljane direktnih i neposrednih kontakata predstavnika srpske privrede i lokalnih samouprava sa potencijalnim stranim investitorima, finansijerima i kompanijama nosiocima naprednih tehnologija u oblasti energetike, građevinarstva, saobraćajne i železničke infrastrukture, telekomunikacionih tehnologija, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i zaštite životne sredine. Poseban akcent biće stavljen na izgradnju i podizanje kapaciteta korišćenja potencijala infrastrukturnih, energetskih i telekomunikacionih koridora u privla?enju stranih investicija i razvoja Srpske privrede.


Ciljevi Međunarodnog investicionog skupa su:

  • ukazivanje na mogućnost povećanja kapaciteta Srbije i njenih privrednika u korišćenju prednosti koje Srbiji donose koridori koji prolaze kroz njenu teritoriju,
  • ukazivanje na trenutnu situaciju u kojoj se meri koriste koridori za ekonomski rast i razvoj Srbije
  • privlačenje stranih investicija i ukazivanje na potencijalne mogućnosti i benefite njihovog većeg i kvalitetnijeg korišćenja,
  • kako podići kapacitete lokalnih samouprava i srpske privrede za bolje korišćenje potencijalnih koridora,
  • koje su optimalne strategije preduzetnika i privatnog biznisa radi boljeg iskorišćenja mogućnosti koje koridori donose.


sponzori1

I DAN – 29. NOVEMBAR

Panel 1: ENERGETSKI I EKOLOŠKI KORIDORI
p1Sektor energetike je najvažniji privredni pokretač celokupne srpske industrije i predstavlja privrednu oblast od nacionalnog interesa. Srbija je visoko energetski zavisna zemlja i od sigurnog snabdevanja energijom zavisi čitava privreda. Iskoriš?avanje potencijala koji naša zemlja ima u pogledu energetskih koridora predstavlja osnovu sigurnog snabdevanja energijom. Posebna pažnja takođe mora biti posvećena i zaštiti životne sredine i sve većoj upotrebi obnovljivih izvora energije kako bi se ujedno smanjila energetska zavisnost Srbije.

Panel 2: TELEKOMUNIKACIONI KORIDORI
p2Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT) su glavna pokretačka snaga privreda i društvenih zajednica. Razvoj širokopojasnog pristupa, ili šire posmatrano opšte dostupnosti telekomunikacionih usluga, predstavlja generator povećanja BDP-a, povećanja produktivnosti rada, intenziviranja ulaganja u infrastrukturu, stvaranja novih kompanija, novih aktivnosti i novih radnih mesta, uvođenje naprednih inovacija, povećanja prihoda i smanjenja državnih troškova posredstvom e-uprave, poboljšanja sistema obrazovanja, energetske efikasnosti, unapređenja zdravstva, ubrzavanje ruralnog razvoja i sl. Stoga, jedan od najvažnijih pokretača privrednog razvoja svake moderne ekonomije jeste digitalni razvoj koji se ostvaruje posredstvom širokopojasnih komunikacija, tj. izgradnjom adekvatne mrežne infrastrukture i telekomunikacionih koridora.

II DAN – 30. NOVEMBAR

Panel 3: SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA, PUTEVI I LUKE
p3Saobraćajna infrastruktura je jedan od ključnih aspekata svake nacionalne privrede, regiona, grada i opštine. Pored energetske infrastrukture, predstavlja jedan od najvažnijih uslova za razvoj Srbije. U odnosu na zemlje u okruženju, Srbija zbog svog prirodno - geografskog položaja ima komparativnu prednost za razvoj kopnenog i rečnog saobraćaja omogućavajući privlačenje tranzitnog saobraćaja. Takođe, velika pažnja mora se posvetiti lukama i pristaništima kao važnom delu infrastrukture koji omogućava transport robe unutrašnjim vodnim putevima. Povezujući mrežu unutrašnjih vodnih puteva i kopnenih vidova transporta, luke predstavljaju glavna čvorišta na transportnoj mreži, privlače privredne aktivnosti i omogućavaju razvoj regiona.

Panel 4: ŽELEZNIČKI I INTERMODALNI SAOBRAĆAJ
p4Efikasan železnički transportni sektor neophodan je za razvoj Srbije, jer danas ovaj vid saobraćaja zauzima drugo mesto po obimu prevoza tereta (posle morskog) i putnika (posle automobilskog). Prednost železničkog saobraćaja je u tome što omogućava prevoz velikih količina robe na dugim relacijama što doprinosi rasterećenju drumova i bezbednom prenosu robe, kao i uštedi energije i očuvanju životne sredine. Razvoj intermodalnog transporta prepoznat je kao jedan od faktora koji može doprineti ubrzanom razvoju privrede Srbije, a samim tim i pristupanju Evropskoj uniji. Ovaj vid transporta je najvažniji pokazatelj stepena ostvarenja integrisanog transportnog sistema. Posebno treba istaći njegovu ekološku, energetsku i prostornu efikasnost.