“MS Project za projektne menadžere” 21 – 22. oktobar 2020. godine


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li vam je potrebno da vaši planovi građenja budu detaljniji i fleksibilniji, bez previše dodatnog napora?


Pozivamo Vas da učestvujete u dvodnevnoj obuci o primeni MS Project-a u građevinskim projektima koju za Vas organizuje EU Build.


Dobro isplanirani graditeljski poduhvati imaju mnogo veće šanse za uspeh. Sa druge strane, planiranje bez pravog softvera je previše naporno da bi moglo da bude efikasno.


MS Project je najpopularniji softver za planiranje u Srbiji i svetu. Uobičajene obuke i najveći deo knjiga o MS Project-u su usresređene na „planiranje opšte prakse“, što nije dovoljno za efikasno planiranje u građevinarstvu.


Ova obuka je usresređena na primenu MS Project-a u građevinarstvu i na metode i rešenja koje su primenljivi tokom realnog procesa građenja. Naši predavači, pored toga što se aktivno bave obukama za graditelje, imaju dugogodišnje iskustvo u primeni MS Projecta za planiranje građevinskih radova.


Takođe, mi imamo višegodišnje iskustvo u obučavanju graditelja. Od nas ćete dobiti praktična i primenljiva znanja.


Nakon ove obuke ćete moći efikasnije da organizujete vaše radove, isplanirate troškove i resurse uz korišćenje softvera MS Project.


Obuka se izvodi interaktivno, a vežbe se realizuju korišćenjem MS Project softvera, na našim ili vašim računarima, po izboru.


KOME JE OBUKA NAMENJENA:

Inženjerima i tehničarima, koji žele da značajno poboljšaju svoju efikasnost tokom upravljanja građevinskim projektima, kao i izvođačkim firmama koje žele da njihovi projekti postanu mnogo uspešniji.


CILJEVI OBUKE:

Posle završetka obuke, polaznici će posedovati  praktična znanja koja će im omogućiti da planiraju i prate realizaciju projekata primenom MS Project-a.


Bićete upoznati kako da lakše, brže i efikasnije, uz pomoć MS Project-a:

 • Planirate građevinske radove
 • Optimizujete graditeljske planove
 • Kontrolišete realizaciju radova
 • Replanirate graditeljske planove
 • Odgovarate na pitanja „šta ako ... ?“

Više od 90% od preko 450 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.


PREDAVAČI:

dr Zoran Đorđević, dipl. inž. građ.


OSNOVNE TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE :

 • Uvod, softver
 • MS Project okruženje, veza predmera i plana, WBS, aktivnosti
 • Veze između aktivnosti, kritičan put, mrežni dijagram
 • Resursi
 • Troškovi
 • Različiti prikazi plana
 • Optimizacija plana
 • Organizacija podataka
 • Kontrola realizacije
 • Replaniranje Studija slučaja
 • Diskusija

VREME ODRŽAVANJA: 21 - 22. oktobar 2020. godine


VREME TRAJANJA: od 09 do 16 sati


KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU: 30.240,00 RSD sa PDV-om


PRIJAVITE SE:

011/ 2-686-707, kontakt osoba: Stefan Ćirković


Popunjen formular za prijavu pošaljite na mail edukacije@eubuild.rs ili na faks 011/ 2-686-707


Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograničen.


 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama