Obuke prilagođene vašim potrebama


Kliknite  ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li želite da dobijete obuku koja je specijalno prilagođena vašim potrebama?

Za zainteresovane institucije i preduzeća, organizujemo obuke „prema meri korisnika“. Na taj način obučićemo vaš tim da rešava konkretne probleme, na primerim koji su njima bliski i uz dodane popuste.

Obuka u institucijama i preduzećima mogu biti kombinovane od naših  standardnih obuka  i mogu se održavati na mestima i u terminima koje vam odgovaraju. Na obuci može učestovati veći broj vaših polaznika po ceni koja je znatno niža od cene redovne obuke.

Uz to, obuka kod za vas može biti koncipirana tako da zajedno rešimo konkretan problem koji je pred vama: povećanje produktivnosti, sklapanje konkretnog ugovora, rešavanje konkretnog spora itd.

Ovakve obuke su:

  • direktno prilagođene potrebama Vašeg tima i kompanije
  • koštaju značajno niže po polazniku
  • održavaju se u terminima koji Vama najviše odgovaraju

Ovakve obuke smo do sada održali u mnogim firmama i institucijama, kao što su Siemens, Energoprojekt, Neimar V, Mostogradnja, Elektro Mreže Srbije, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Čelebić, Deneza M Inženjering, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo prosvete i nauke itd.

U poslednjih 5 godina, više od 90% od preko 1300 polaznika naših graditeljskih obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

Pogledajte listu naših obuka koje su do sada održane

Pogledajte preporuke naših polaznika


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama