Obuke za graditelje


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Zbog novonastale situacije u zemlji i poštovanja izdatih mera, EU Build će do daljeg organizovati ONLINE obuke za svoje polaznike. Na taj način će biti obezbeđen razvoj zaposlenih bez rizika koje klasičan način obuka nosi sa sobom.

Firma EU Build ima dugogodišnje iskustvo u sprovođenju i realizaciji obuka.

Naši predavači imaju višegodišnje iskustvo u držanju graditeljskih obuka, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će Vam zaista pomoći da budete uspešniji na Vašim poslovima. Sada samo prelazimo na primenu nove tehnologije za održavanje obuka:

 • EU Build organizuje grupne ONLINE obuke, tako da u obuci interaktivno učestvuje više polaznika.
 • U obuci mogu učestvovati svi zainteresovani, gde god da žive. Dovoljno je imati samo pristup internetu i instaliran Skype, koji je deo operativnog sistema Windows 10.
 • Predavač je u direktnom kontaktu sa polaznicima i obezbeđuje potpunu interaktivnost tokom dva dana obuke. Obuke su potpuno interaktivne, sa dvosmernom komunikacijom u realnom vremenu između svih učesnika, čime se čuvaju sve prednosti klasičnih obuka.
 • Termini obuka su standardni od 09 do 16h, sa predviđenim pauzama u toku definisanog vremena.
 • Svi polaznici dobiće planove i program obuke u elektronskoj formi na svoje E-mail adrese, kako bi mogli nesmetano da prate samu obuku.
 • Po završetku obuke polaznici će dobiti sertifikat u elektronskoj formi, a u fizičkom obliku dostavićemo Vam putem klasične pošte na željene adrese.
 • Odgovore za sva dodatna pitanja u vezi realizacije i načina održavanja obuke možete dobiti putem E-mail adrese: edukacije@eu-build.com, ili broja telefona: 011/2686707.


Da li želite da Vaši graditeljski poslovi budu uspešniji?

Poslednjih godina, graditeljima je potrebno dosta novih veština koje su mogli da nauče samo kroz praksu.

Najveći deo obuka koje postoje nisu  dovoljno prilagođene realnim uslovima rada u Srbiji. EU Build je pripremio obuke koje mogu pomoći Vama i Vašim kolegama da, bez prevelikog odsustvovanja sa posla, ovladate veštinama koje su vam potrebne i koje možete da zaista primenite u našoj zemlji. Znanje koje prezentujemo praktično primenjujemo u Srbiji.

Naši predavači imaju i višegodišnje iskustvo u držanju graditeljskih obuka, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će Vam zaista pomoći da budete uspešniji na Vašim poslovima.

Standardne obuke koje nudimo:

 1. Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji
 2. Upravljanje izgradnjom
 3. Graditeljske javne nabavke
 4. Projektovanje, ugradnja i sanacija hidroizolacija
 5. MS Project za graditelje
 6. Upravljanje investicijama
 7. Odštetni zahtevi (klejmovi) i rešavanje sporova prilikom građenja u Srbiji
 8. Izrada studija opravdanosti za projekte u Srbiji
 9. Upravljanje i administracija FIDIC projekata
 10. Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji

Navedene obuke održavamo u redovnim terminima, za sve zainteresovane polaznike.

Ako želite da budete redovno informisani o njima, kliknite ovde.

Za zainteresovane institucije i preduzeća, organizujemo obuke „prema meri korisnika“. Na taj način obućićemo Vaš tim da rešava konkretne probleme, na primerim koji su njima bliski i uz dodane popuste. Obuka u institucijama i preduzećima mogu biti kombinovane od gore navedenih standardnih obuka i mogu se održavati na mestima i u terminima koje Vam odgovaraju.

Uz to, obuka kod za Vas može biti koncipirana tako da zajedno rešimo konkretan problem koji je pred Vama: povećanje produktivnosti, sklapanje konkretnog ugovora, rešavanje konkretnog spora itd.

U poslednjih 5 godina, više od 90% od preko 1300 polaznika naših graditeljskih obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.


Pogledajte listu naših obuka koje su do sada održane

Pogledajte preporuke naših polaznika


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama