Održana obuka “Primena FIDIC uslova” 05 – 06. februar 2020.
07. 02. 2020.

Održana obuka “Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji” 05 – 06. februar 2020.