Održana ONLINE obuka “Izrada studije opravdanosti” 07 – 08. oktobar 2020.

Obuka “Izrada studije opravdanosti za projekte u Srbiji” uspešno je održana ONLINE 07. i 08. novembra 2020. godine u organizaciji firme EU Build d.o.o. Kompanije učesnika održane obuke: GISTEC Consulting, ARCHIMEDIA d.o.o. Za redovne informacije o našim obukama kliknite na ovaj link