Organizacija i tehnologija građenja


Vaši inženjeri, radnici i podizvođači dobro znaju svoj posao.

Kada se pojavi potreba da rade nešto što do sada nisu radili ili kada je potrebno da budu još ekonomičniji i/ili brži u tome što znaju da rade, EU Build će Vam pomoći da ostvarite svoje odluke.

Na osnovu svog velikog iskustva EU Build može izraditi projekat organizacije i tehnologije građenja koji će Vam omogućiti da Vaši zaposleni i podizvođači budu još uspešniji. Projekat organizacije i tehnologije možda nije zakonska obaveza, ali mnogi investitori zahtevaju da dostavite ovakav projekat pre početka radova, kontrolišu Vaš rad na osnovu njega. Ovaj projekat Vam obezbeđuje da i sami imate pregled kada gde i na koji način treba da izvodite neke radove.

Pripremićemo vam:

  • Dinamički plan izvođenja radova;
  • Plan resursa (plan angažovanja redne snage, plan angažovanja materijala, plan angažovanja troškova);
  • Opis tehnologije izvođenja radova;
  • Šemu organizacije gradilišta.

Ako se vaš projekat realizuje u okruženju koje se brzo menja (dobavljači kasne, investitor menja zahteve, projektna dokumentacija nije završena itd.) možemo da pratimo stvarni razvoj događaja i brzo prilagođavamo organizaciju i tehnologiju novim dešavanjima, tako da vaš profit i rok završetka ne budu ugroženi.