PPP Projekti


Lokalna samouprava ili državni organ može u velikoj meri rešavati probleme svojih građana bez dodatnih budžetskih troškova kroz saradnju sa privatnim firmama.

Veliki deo komunalnih problema, izgradnje i održavanja puteva i druge infrastrukture se u EU obavlja kroz saradnju države ili lokalne samouprave sa privatnim firmama.

Uobičajen termin za takve projekte je PPP (Public Private Partnership) odnosno JPP (Javno-Privatno Partnerstvo).

EU Build ima međunarodno iskustvo na PPP projektima i sarađivali smo do sada sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa Svetskom bankom i sa ministarstvima i javnim preduzećima u Srbiji i Crnoj Gori.

U Srbiji su ovakvi poduhvati još u povoju, iako postoji dobar deo zakona i pravilnika koji regulišu ovu oblast a i dalje se radi na njihovom razvoju.

EU Build će vam omogućiti da u skladu sa zakonom i potrebama Vaše institucije pružite bolju uslugu građanima, bez probijanja budžeta.

Možemo vam organizovati javne tendere koji će biti u skladu sa zakonom, transparentni i uspešno realizovani u skladu sa Vašim potrebama.

Lokalna samouprava ili državni organ može u velikoj meri rešavati probleme svojih građana bez dodatnih budžetskih troškova kroz saradnju sa privatnim firmama.

Veliki deo komunalnih problema, izgradnje i održavanja puteva i druge infrastrukture se u EU obavlja kroz saradnju države ili lokalne samouprave sa privatnim firmama.

Uobičajen termin za takve projekte je PPP (Public Private Partnership) odnosno JPP (Javno-Privatno Partnerstvo).

EU Build ima međunarodno iskustvo na PPP projektima i sarađivali smo do sada sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj, sa Svetskom bankom i sa ministarstvima i javnim preduzećima u Srbiji i Crnoj Gori.

U Srbiji su ovakvi poduhvati još u povoju, iako postoji dobar deo zakona i pravilnika koji regulišu ovu oblast a i dalje se radi na njihovom razvoju.

EU Build će vam omogućiti da u skladu sa zakonom i potrebama Vaše institucije pružite bolju uslugu građanima, bez probijanja budžeta.

Možemo vam organizovati javne tendere koji će biti u skladu sa zakonom, transparentni i uspešno realizovani u skladu sa Vašim potrebama.