Primena FIDIC uslova ugovora u Srbiji


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li želite da naučite više o FIDIC uslovima ugovora, kako da ih primenite u Srbiji i kako da izbegnete probleme koji obično dolaze sa ovom vrstom ugovora?

Pozivamo Vas da uvećate vaše znanje o primeni FIDIC ugovora u Srbiji na dvodnevnoj obuci koju za Vas organizuje  EU Build.

Znanje koje prezentujemo praktično primenjujemo na projektima kod nas. Naši predavači imaju i višegodišnje iskustvo u držanju FIDIC obuka u Srbiji, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će vam zaista pomoći da budete uspešniji na vašim FIDIC projektima.

Postoji sve veća potreba za upoznavanjem sa međunarodno usvojenim procedurama za realizaciju projekta zbog pojave projekata u Srbiji, koji se finansiraju delom iz kredita koje našoj zemlji daju strane finansijske organizacija (EAR, EBRD), kao i zbog sve veće potražnje naših stručnjaka na projektima u inostranstvu.

FIDIC uslovi ugovora su usvojeni kao standard u međunarodnim ugovorima o građenju.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Inženjerima, pravnicima i svima onima koji će se u svojim firmama baviti međunarodnim ugovorima o građenju.

CILJEVI OBUKE:
Unapređenje rada kroz upoznavanje sa FIDIC organizacijom, formama ugovora i procedurama za realizaciju projekata. Bićete upoznati sa:

  • međunarodnim uslovima ugovora i uslovima za njihovu primenu,
  • osnovinim odredbama najviše korišćene forme ugovora,
  • prednostima i problemima koji se mogu javiti prilikom korišćenja ovakvih formi ugovora u Srbiji.

Više od 90% od preko 700 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

PREDAVAČI:
dr Zoran Đorđević, dipl. inž. građ.

OSNOVNE TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE : 

  1. FIDIC organizacija
  2. FIDIC uslovi ugovora
  3. Učesnici na projektu
  4. Rizici na projektu
  5. Procedure na projektu
  6. Izmene na projektu
  7. Odštetni zahtevi (klejmovi)

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama