Dodeljen ugovor za javnu nabavku “Usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova”
07. 02. 2020.

Dana 07.02.2020. godine doneta je odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na rekonstrukciji i adaptaciji objekta br. 1, br. 2 i br. 4 Srednje škole "Dragačevo" u Guči sa parternim uređenjem, ponuđaču nosiocu posla Quddita d.o.o. u zajedničkom nastupu sa Ensol d.o.o. i YU Build media d.o.o.