Projektovanje, ugradnja i sanacija hidroizolacija


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li vaši investitori imaju primedbe na hidroizolaciju koji ste projektovali ili izveli?

Da li treba da sanirate hidroizolaciju koja „prokišnjava“?

Da li ste u dilemi koji će sistem hidroizolacije najbolje rešiti Vaš problem?

Pozivamo Vas da uvećate vaše znanje o praktičnoj primeni hidroizolacija u Srbiji na dvodnevnoj obuci koju za Vas organizuje EU Build. Posle obuke će te biti još uspešniji u projektovanju, ugradnji i sanaciji hidroizolacija.

Iz praktičnog iskustva znamo da su hidroizolacije jedna od najslabijih tačaka na našim objektima.

Uzroci problema sa hidroizolacijama su raznovrsni: nedostatak pravih informacija u trenutku projektovanja,  primena neodgovarajućeg sistema, neodgovarajuća tehnološka disciplina prilikom ugradnje, neodgovarajući režim korišćenja…

Ako investirate, projektujete ili izvodite hidroizolacije, dodatno znanje o praktičnoj primeni hidroizolacija će vam omogućiti da unapred izbegnete probleme i nepotrebne troškove.

Ova obuka je namenjena onima koji znaju da je učenje iz sopstvenog iskustva najskuplje i najsporije. Naše kolege koji su pripremili ovu obuku poseduju višegodišnje iskustvo u projektovanju, izvođenju i sanaciji hidroizolacija, tako da ćete od njih dobiti praktična i primenljiva znanja.

Obuka se izvodi interaktivno.

Proćite obuku i postanite još uspešniji investitori, projektanti i izvođači hidroizolacija.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Projektantima, izvođačima i investitorima koji žele da budu značajno uspešniji u izboru, projektovanju i izvođenju hidroizolacija, koji žele da izbegnu nepotrebne probleme i troškove.

CILJEVI OBUKE:
Tokom obuke polaznici će uvećati svoja primenljiva znanja o izboru, projektovanju i sanaciji hidroizolacija u realnim uslovima u Srbiji.

Više od 90% od preko 1300 polaznika naših obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.


OSNOVNE TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE:

 1. Fleksibilne hidroizolacije
  1. Višeslojni sistem bitumenskih membrana
  2. Jednoslojni sistem sintetičkom membranom
 2. Kruta hidroizolacija
  1. Premazi
  2. Malteri
  3. Penetrati
 3. Novi podzemni objekti
  1. Temeljne konstrukcije
  2. Tuneli
  3. Hidroulična postrojenja (bazeni, rezervoari, kanali isl.)
  4. Deponije otpada (zaštita životne sredine)
 4. Sanacija postojećih podzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
  2. Tuneli
  3. Rezervoari
 5. Hidroizolacija novih nadzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
   1. Ravni krovovi – prohodni
   2. Ravni krovovi – neprohodni
   3. Kosi krovovi
   4. Balkoni, terase i lože
   5. Mokri čvorovi
   6. Fasade i zidovi
  2. Rezervoari
  3. Mostovi
 6. Sanacija postojećih nadzemnih objekata
  1. Zgradarstvo
   1. Ravni krovovi – prohodni
   2. Ravni krovovi – neprohodni
   3. Kosi krovovi
   4. Balkoni, terase i lože
   5. Mokri čvorovi
   6. Fasade i zidovi
  2. Rezervoari
  3. Mostovi

 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama