Rečnik upravljanja projektima
Rečnik upravljanja projektima je namenjen svim građevinskim radnicima i onima koji se bave upravljanjem projektima u građevinarstvu. Cilj nam je da na jednom mestu prikupimo i objasnimo pojmove koji se koriste u ovoj oblasti građevinarstva.
Rečnik će vremenom biti dopunjavan. Ako neke od vama potrebnih reči nedostaju, javite nam na: office@yubuild.com ili mirka@yubuild.com.

Svi pojmovi
A B C D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Paralelne aktivnostiParallel Activities
Dve ili više aktivnosti koje se mogu dešavati u isto vreme. Ova paralelizacija omogućava da se projekat završi brže nego da se aktivnosti nastavljaju jedna na drugu.
Pareto analiza Pareto analysis
Analiza defekta rangiranjem uzroka istih od najznačajnijih do najmanje značajnih. Pareto analizu je osmislio ekonomista Vilfredo Paret, krajem devetnaestog veka. Analiza je bazirana na principima koji kažu da većina posledica proizilazi iz svega nekoliko uzroka, t.j. 80% svih posledica proizilazi iz 20% svih mogućih uzroka.
PartnerstvoPartnership
Sporazum između dve ili više firmi da formiraju partnerstvo, zajednički poduhvat ili tim, radi ostvarenja zajedničkog cilja i/ili projekta.
PenaliPenalties
Suma koja je dogovorena i koju organizacija naplaćuje u slučaju neipunjenja ugovornih obaveza druge strane. Tipično, ugovorm predviđena suma za slučaj kašnjenje ili neizvršenje posla ili oba.
PlaniranjePlanning
Proces identifikacije načina, resursa i akcija neophodnih za ispunjenje cilja.
PodugovaranjeSubcontract
Delegiranje aktivnosti ili podprojekata manjim izvođačima ili organizacijama.
PonudaBid
Jednostrana izjava volje upućena određenom licu radi zaključivanja ugovora.
PonuđačBidder
Pojedinac, partnerstvo, korporacija ili asocijacija koja podnosi ponudu ili je kandidat za dobijanje ugovora za projektovanje, razvoj i/ili proizvodnju jednog ili više proizvoda.
PouzdanostReliability
Verovatnoća da će proizvod vršiti svoju standardnu funkciju, u specificiranim uslovima, tokom određenog perioda vremena.
Predhodna aktivnostPredecessor Activity
Aktivnost u mrežnom planu koja mora početi ili se završiti pre nego što druga aktivnost počne ili se završi.
Sledeća strana>Poslednja>>