Saradnja sa bankama


Obezbeđivanje kredita ili nekog drugog oblika finansiranja od strane banaka obično zahteva pripremu obimne i složene dokumentacije, po pravilima koji nisu uvek jasna. Kada banka jednom odobri finansiranje, ona traži česte i detaljne izveštaje i procene, da bi izfinansirala projekat do kraja.

EU Build ima dugogodišnje iskustvo u saradnji sa bankama i u pripremi dokumentacije po njihovim pravilima. Na osnovu tog iskustva, EU Build je zvaničan „Lending Supervisor“ Raiffeisen banke.

Mi vam možemo pomoći da dokumentaciju koju banke traže pripremite brzo, efikasno i na način koji će vam maksimalno smanjiti troškove saradnje sa bankama.

Naše iskustvo u upravljanju investicionim projektima nam omogućava da na samom početku rada sagledamo realne rizike kojima je investitor izložen i tokom pregovora sa bankom značajnom smanjimo verovatnoću neuspeha.

Naše iskustvo u saradnji sa bankama nam omogućava da sagledamo stvarne potrebe i ograničenja banaka, tako da tokom pregovora o finansiranju možemo predložiti rešenje koja vam najviše odgovara a u skladu je sa običajima i poslovnom politikom banke.