Saradnja sa javnom upravom – PPP Projekti


U Srbiji je saradnja države i privatnog sektora na zajedničkim projektima još uvek u povoju. Sa druge strane, u EU se mnogi projekti prikupljanja i prerade otpada, izgradnje i održavanja puteva, komunalnih usluga itd. realizuju kroz saradnju sa privatnim firmama.

Uobičajen termin za takve projekte je PPP (Public Private Partnership) odnosno JPP (Javno-Privatno Partnerstvo). U Srbiji postoji deo zakona i pravilnika koji regulišu ovu oblasti, ali se i dalje radi na njihovom razvoju i veliki deo javne uprave nije siguran kako da zakonito i efikasno rešava probleme svojih građana u saradnji sa privatnim firmama.

Takođe, ima vrlo malo privatnih firmi koje imaju iskustva na ovakvim projektima jer se gradovi, opštine i javna preduzeća nisu sigurni koliko je to zakonito i kako da se zaštite od nesolidnih partnera. EU Build ima dugogodišnje iskustvo u domaćim i međunarodnim PPP projektima i može pomoći privatnim firmama da zakonito i pravovremeno uspostave saradnju sa javnim institucijama, tako da građani dobiju bolje usluge a privatne firme siguran posao.

Ako želite da sarađujete sa gradom, opštinom, institucijom ili javnim preduzećem koje želi da reši neki problem građana, pomoći ćemo vam da tu saradnju ostvarite potpuno zakonito, sigurno i efikasno, ali i da ostvarite određeni profit na ovakvom poslu.