“Upravljanje investicijama” 13 – 14. maj 2020. godine


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li želite da vaši graditeljski projekti budu još uspešniji?


Pozivamo Vas da učestvujete u dvodnevnoj obuci o upravljanju investicijamakoju za Vas organizuje EU Build.


Tokom investicije, najveći pojedinačni troškovi su troškovi građenja, troškovi pribavljanja lokacije i troškovi opremanja zemljišta.


Sa druge strane, istraživanja pokazuju da se 80%-90% mogućih ušteda ostvare u fazi pripreme investicije, dok se tokom građenja može ostvariti samo mali procenat ušteda. Drugim rečima, ako investicijom od početka sistematski upravljate, dobićete na kraju „čudno“ dobre rezultate.


Ukoliko investirate u građevinarstvo, vodite investitorske timove ili učestvujete u njihovom radu ova obuka će Vam pomoći da svoj posao obavljate mnogo bolje.


Znanje koje prezentujemo, praktično primenjujemo kao konsultanti na investicijama u Srbiji.


Naši predavači imaju višegodišnje iskustvo u držanju obuka za investitore u Srbiji, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će vam zaista pomoći da vaše investicije budu još uspešnije.


Posle ove obuke moći ćete da još bolje upravljate investicijom u svim njenim fazama, od donošenja početne odluke o investiciji do upravljanja izgradnjom samog objekta.


Obuka se izvodi interaktivno.


KOME JE OBUKA NAMENJENA: 

Svima koji žele da značajno poboljšaju efikasnost rada tokom upravljanja građevinskim investicijama, a posebno investitorima i članovima njihovih timova koji žele da im projekti postanu još uspešniji.


CILJEVI OBUKE: 

Posle završetka obuke, polaznici će moći uspešnije da vode investicije u skladu sa interesima investitora i u skladu sa osnovnim principima upravljanja projektima.

 • Celovitom pristupu upravljanja investicijom
 • Finansijskim mogućnostima i opasnostima tokom pripreme investicije
 • Upravljanjem projektovanjem u interesu investicije
 • Upravljanje izgradnjom u interesu investicije

Više od 90% od preko 500 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.


PREDAVAČI: 
dr Zoran Đorđević dipl. inž. građ.


PROGRAM OBUKE:

 1.  UVOD
 2. INVESTICIONI PROJEKAT
 3. CILJEVI PROJEKTA
 4. FAZE PROJEKTA
 5. DONOŠENJE ODLUKE O INVESTICIJI
 6. IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 7. UGOVORI
 8. UPRAVLJANJE REALIZACIJOM

VREME ODRŽAVANJA: 13 - 14. maj 2020. godine


VREME TRAJANJA: od 09 do 16 sati


KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU: 39.000,00  +  PDV


PRIJAVITE SE:

011/ 2-686-707, kontakt osoba: Zoran Đorđević


Popunjen formular za prijavu pošaljite na edukacije@eubuild.rs


Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograničen.


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama