Upravljanje investicijama


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li želite da vaši graditeljski projekti budu još uspešniji?

Pozivamo Vas da učestvujete u trodnevnoj obuci o upravljanju investicijamakoju za Vas organizuje EU Build.

Tokom investicije, najveši pojedinačni troškovi su troškovi građenja, troškovi pribavljanja lokacije i troškovi opremanja zemljišta.

Sa druge strane, istraživanja pokazuju da se 80%-90% mogućih ušteda ostvare u fazi pripreme investicije, dok se tokom građenja može ostvariti samo mali procenat ušteda. Drugim rečima, ako investicijom od početka sistematski upravljate, dobićete na kraju „čudno“ dobre rezultate.

Ukoliko investirate u građevinarstvo, vodite investitorske timove ili učestvujete u njihovom radu ova obuka će Vam pomoći da svoj posao obavljate mnogo bolje.

Znanje koje prezentujemo, praktično primenjujemo kao konsultanti na investicijama u Srbiji.

Naši predavači imaju višegodišnje iskustvo u držanju obuka za investitore u Srbiji, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će vam zaista pomoći da vaše investicije budu još uspešnije.

Posle ove obuke moći ćete da još bolje upravljate investicijom u svim njenim fazama, od donošenja početne odluke o investiciji do upravljanja izgradnjom samog objekta.

Obuka se izvodi interaktivno.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:
Svima koji žele da značajno poboljšaju efikasnost rada tokom upravljanja građevinskim investicijama, a posebno investitorima i članovima njihovih timova koji žele da im projekti postanu još uspešniji.

CILJEVI OBUKE:
Posle završetka obuke, polaznici će moći uspešnije da vode investicije u skladu sa interesima investitora i u skladu sa osnovnim principima upravljanja projektima.

 • Celovitom pristupu upravljanja investicijom
 • Finansijskim mogućnostim i opasnostima tokom pripreme investicije
 • Upravljanjem projektovanjem u interesu investicije
 • Upravljanje izgradnjom u interesu investicije

Više od 90% od preko 400 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

PREDAVAČI:
prof. dr Zoran Stojadinović dipl. inž. građ.
dr Zoran Đorđević dipl. inž. građ.

PROGRAM OBUKE:

 1. UVOD - program kursa, investicioni projekat, upravljanje projektom
 2. KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM – faze projekta, oblasti upravljanja, učesnici, ciljevi
 3. PREDINVESTICIONE ANALIZE - faza pre projekta, analiza opcija, idejna rešenja, prethodna studija opravdanosti, upravljanje rizikom
 4. STUDIJA OPRAVDANOSTI - mesto i uloga studije u up, idejni projekat, finansijska analiza i analiza rizika
 5. PROJEKTOVANJE I KVALITET PROJEKTNE DOKUMENTACIJE u funkciji up i objedinjena procedura
 6. TENDERI I UGOVARANJE IZ UGLA INVESTITORA - kako različite strategije ugovaranja i tendera utiču na realizaciju i uspeh projekta
 7. TENDERI I UGOVARANJE IZ UGLA IZVOĐAČA - formiranje ponude
 8. FAZA REALIZACIJE - upravljanje troškovima, vremenom i kvalitetom iz ugla investitora i izvođača
 9. DODATNA PLAĆANJA NA PROJEKTU: penali, VE predlozi, varijacije, odštetni zahtevi
 10. DODATNA PLAĆANJA NA PROJEKTU: kvantifikacija odštetnih zahteva i prevencija sporova na projektu
 11. DOKUMENTACIJA NA PROJEKTU

Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama