Upravljanje izgradnjom 15 – 16. april 2020. godine


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Želite da Vaše građevinske radove izvodite još uspešnije? Da potrošite manje i zaradite više?


Pozivamo Vas da uvećate vaše znanje o upravljanju izgradnjom objekata u Srbiji na dvodnevnoj obuci koju za Vas organizuje EU Build. Posle obuke ćete biti još uspešniji u realizaciji građevinskih projekata.


Prema postojećim  istraživanjima, tokom izvođenja građevinskih radova često se dešava i da građevinske  firme u Srbiji imaju velikih problema tokom realizacije svojih projekata, jer nemaju dovoljno inženjera koji su osposobljeni i za upravljanje projektima.


Sa druge strane, firme koje žele da zaposle inženjere takvog profila imaju ozbiljnih problema da ih nađu na tržištu radne snage.


Ovu obuku su spremili naši predavači koji poseduju višegodišnje iskustvo u obučavanju graditelja.


Predavači koji će raditi sa Vama raspolažu i velikim iskustvom stečenim tokom saradnje sa građevinskim firmama. Od njih ćete dobiti praktična i primenljiva znanja.


Obuka se izvodi interaktivno, a vežbe se realizuju korišćenjem MS Project softvera.


Prođite obuku i postanite još uspešniji menadžeri građevinskih projekata.


KOME JE OBUKA NAMENJENA:


Inženjerima i tehničarima, koji žele da značajno poboljšaju svoju efikasnost tokom upravljanja građevinskim projektima, kao i izvođačkim firmama koje žele da njihovi projekti postanu uspešniji.


CILJEVI OBUKE:


Tokom obuke polaznici će uvećati svoja primenljiva znanja o planiranju, kontroli i upravljanju građevinskim projektima.


Takođe, polaznici će dobiti celovito viđenje upravljanja građevinskim projektima u Srbiji,  u skladu sa savremenim metodama upravljanja i u skladu sa realnim okruženjem u kome gradimo.


Više od 90% od preko 400 polaznika ove obuke je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.


PREDAVAČ:


dr Zoran Đorđević, dipl. inž. građ.


OSNOVNE TEME KOJE ĆE BITI OBRAĐENE :

 1. Projekat i upravljanje projektima
 2. Ugovor, komunikacija na projektu
 3. Planiranje
 4. Motivacija i timski rad
 5. Rad sa resursima
 6. Rad sa troškovima
 7. Kontrola realizacije projekta
 8. Praćenje realizacije projekta
 9. Rizici na projektu
 10. Arhiviranje i postprojektna analiza
 11. Rad sa više projekata


VREME ODRŽAVANJA: 15 - 16. april 2020. godine


VREME TRAJANJA: od 09 do 16 sati


KOTIZACIJA ZA DVODNEVNU OBUKU: 38.000,00  +  PDV


PRIJAVITE SE:


011/ 2-686-707, kontakt osoba: Sandra Egerić


Popunjen formular za prijavu pošaljite na edukacije@eubuild.rs


Prijavite se još danas jer je broj polaznika ograničen.


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama