Upravljanje izgradnjom


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Vaši inženjeri, radnici i podizvođači dobro rade svoj posao.

Sa druge strane, investitori su sve zahtevniji i konkurencija je sve veća. Na svakom sledećem tenderu morate da ponudite niže cene i kraći rok, a ne smete da smanjujete kvalitet. Podizvođači su takođe pod pritiskom i mora se ozbiljno voditi računa šta su oni i kako i da li su nešto stvarno uradili, pre nego što ih platite. Na kraju, za plaćanje treba sve više vremena i vi sve duže morate da kreditirate investitora.

Određeni investitori zahtevaju sve više papira, izveštaja i dopisivanja. Često zahtevaju da ugovorite radove po FIDIC standardima i onda koriste mogućnost da ne priznaju radove koje ste izveli, a koji nisu bili ispraćeni traženom papirologijom.

Na kraju, investitori  po Zakonu o javnim nabavkama često zahtevaju vrlo duge, često i nemoguće uslove za dobijanje posla i imaju veoma duge i komplikovane procedura za naplatu izvedenih radova. Često se u situaciji da vam je lakše da nešto oprostite nego da potrošite dane i nedelje na prikupljanje i izradu traženih papira.

EU Build vam može pomoći da vaša firma smanji troškove, poveća produktivnost i da izvodi radove koji kasnije zaista mogu da budu naplaćeni. Sa nama ćete biti ekonomičniji i brži na poslovima koje inače dobro znate da radite.

Sa našim iskustvom u primeni FIDIC ugovora obezbediđemo da sve potrebne dokumente koji vam trebaju za naplatu spremite na vreme a i da ne trošite vreme na  radove koje kasnije ne možete naplatiti.

Možemo vrlo ažurno da sagledavamo stanje radova vaših podizvođača i da vam na vreme signaliziramo šta treba da zahtevate i da li možda treba da ih promenite ili ojačate.

Sa potrebnom tačnošću možemo da sagledamo tok novca na projektu i da vas brzo upozorimo kada vrednost izvedenih radova počne da prevazilazi mogućnosti investitora plati na vreme.

Imamo veliko iskustvo na građenju po Zakonu o javnim nabavkama. Ako sa nama pripremite ponudu za takav projekta imaćete mnogo veće šanse da posao dobijete. Po dobijanju posla možemo da na vreme pripremamo dokumente koji su potrebni za naplatu i da sa investitorom veoma kompetentno dogovaramo šta je po zakonu a šta nije i šta je po ugovoru a šta nije.

Mi smo obučili brojne graditelje da uspešnije grade i više zarađuju svojoj firmi. Možemo obučiti i vaše zaposlene tako što će raditi sa nama na realnim projektima i oni će nadalje sami moći da rade na unapređenju vaše firme.


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama