Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji


Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama


Da li mislite da standardne metode upravljanja ljudskim resursima treba prilagoditi da bi bile primenljive za investitore i graditelje u Srbiji?

Pozivamo Vas da učestvujete u dvodnevnoj obuci " Upravljanje ljudskim resursima za graditelje i investitore u Srbiji ", koju za Vas organizuje EU Build.

Ma koliko vaše preduzeće bilo uspešno, uvek postoji prostor da se poslovanje unapredi. Ključni faktor poboljšanja su ljudi!

Na ovoj obuci ćete naučiti kako da strateški upravljate ljudskim resursima u vašem preduzeću na način koji se realno može primeniti u okruženju investitora i graditelja.

Znanje koje prezentujemo praktično primenjujemo kao konsultanti u investitorskim i graditeljskim firmama u Srbiji.

Naši predavači imaju višegodišnje iskustvo u držanju obuka u Srbiji, tako da ćete dobiti primenljiva znanja koja će vam zaista pomoći da vaše poslovanje budu još uspešnije.

Obuka se izvodi interaktivno.

KOME JE OBUKA NAMENJENA:

 • Rukovodiocima u preduzeću koje se bavi investicijama i/ili građenjem
 • Investitorima i graditeljima koji žele da njihovi timovi bolje rade

Obuka će posebno pomoći onima koji žele da za ljude iz svog okruženja, koji se bave investicijama i/ili građenjem, uvedu sistem nagrađivanja koji odgovara prirodi njihovog posla i koji je u skladu sa ostvarenim rezultatima. Na taj način će njihov tim biti motivisaniji i uspešniji.

CILJEVI OBUKE:
Posle završetka obuke, polaznici će sagledati kako se može uspešnije upravljati ljudskim resursima u okruženju koje se bavi investiranjem i/ili građenjem.

PROGRAM OBUKE:

I - OPŠTE TEME, POJMOVI I TRENDOVI

 1. EVOLUCIJA UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA
 2. STILOVI UPRAVLjANjA I NIVO UKLjUČIVANjA LJUDSKIH RESURSA
 3. SPECIFIČNOSTI UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA U GRAĐEVINARSTVU

II - NIVO PREDUZEĆA

 1. MEHANIZMI UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA
 2. SISTEM ZA NAGRAĐIVANjE PREMA OSTVARENIM REZULTATIMA
  - postojeći pristupi
  - iskustva razvijenih zemalja
  - preduslovi
  - POSTAVKA SISTEMA
  - koristi

III - NIVO PROJEKTA

 1. UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA NA NIVOU PROJEKTA

Posebno će biti obrađene sledeće teme:

 • Sistematičan pregled postojećih znanja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima
 • Suština i prednosti uvođenja strateškog pristupa upravljanju ljudskim resursima
 • Specifičnosti upravljanja ljudskim resursima za graditelje i investitore
 • Kako konkretno primeniti strateško upravljanje ljudskim resursima u preduzećima koja se bave investiranjem i/ili građenjem
 • Kako na objektivan i nepristrasan način utvrditi ostvarene rezultate rada zaposlenih
 • Kako napraviti sistem nagrađivanje prema ostvarenim rezultatima rada uz isti fond za plate, a da sistem bude jednostavan i ne bude vremenski zahtevan za korišćenje

Više od 90% od preko 1100 polaznika naših obuka je bilo zadovoljno ili veoma zadovoljno znanjem koje je dobilo.

PREDAVAČI:
dr Zoran Đorđević, dipl. inž. građ.


 Kliknite ovde za redovne informacije o našim obukama